Jimmy Uldbjerg deltog i konferencen Grønne Linjer hos HUSET i Middelfart d. 6. juni 2023. Dagen bød på oplægsholdere fra bæredygtighedsverdenen, workshops og paneldebatter ”Fra lokal til global – udvikling af en bæredygtighedsdidaktik på tværs”, var temaet for dagen.

Den første af oplægsholderne var Gitte Haar, leder fra Center for Cirkulær økonomi, samt forfatter til bogserien Grøn omstilling i virksomheder (2021), der fortalte om den antropocæne tidsalder. Med andre ord, menneskets tidsalder.

Gitte fortalte om den grønne omstilling, bæredygtighed og nye markedsvilkår. Tilskuerne blev fulgt igennem en hurtig historietime, med fokus på bæredygtighed, Brundtland rapporten og Margaret Thatchers opgør med kulindustrien i 70`erne, hvilket vi kender som resultatet af FN´s verdensmål.

Under oplægget var det på sin plads til en løftet pegefinger til byggeribranchen. Politikerne promoverer deres indsats til den grønne omstilling som værende vindmøller i Nordsøen, drivere der skal støtte omstillingen er blandt andet markedskrav fra kunderne, samt de offentlige og private aktører. Vi skal se de cirkulære forretningsmodeller som rentable, at genbrug er billigere, mere EU-lovgivning og at resurseknaphed fremmer omstillingen.

Selvom alle de nævnte emner tegner en tung fremtid, skal emnerne ses som veje og argumenter for at være aktive i den grønne omstilling. USA har besluttet at 40% af deres produktion skal være lokal, og Gitte argumenterer for at vi i EU gør det samme. Vores forsyningskæder der blevet for usikre og for lange. I 2030 skal alle virksomhedsejere stå til ansvar for værdikæden. Når butikkerne sælger juice står de til ansvar for produktet fra appelsintræet til affaldet.

Set på byggeribranchen, viser undersøgelser at 34-38% af alt affald kommer fra byggeri. Med dette slutter Gitte Haar sit oplæg i en sidste kommentar: ”Den største materialebank vi har er de bygninger der allerede står i form af deres byggemasse.” 

Workshop: Best Practice – erfaringer fra fagene

Næste tema på dagen, bød på fire uddannelsesrepræsentanter, der alle holdt oplæg for hvordan de arbejder med bæredygtighed. Af de fire repræsentanter var der:

  1. Ungdomsbyen – Gav deres bud på forskellige pædagogiske redskaber til den grønne omstilling.
  2. Grøn Tømreruddannelse på Mercantec – Fremlagde en praktisk opgave.
  3. Videnscenter for håndværk, design og arkitektur fortalte om Lærlinge for Bæredygtighed
  4. Videnscenter for Håndværk og bæredygtighed, Projektudvikler Bjørk demonstrerede forskellige typer af byggematerialer.

Lendager Group

Anders Band Kiertzner, direktør for Lendager Advising, fortalte om deres bæredygtighedsprojekter og effektiv genbrug af bygninger.

Anders havde stor fokus på de projekter Lendager Group har arbejdet med, hvor man genbruger en bygnings masse, og bygger noget nyt med de materialer.

Vi fik historien om et renovationsprojekt i Berlin. Nabobygningen var også under renovation, dog for en anden virksomhed. Billede, centrum Berlin, otte etagers parkeringshus. Bygningen ved siden af bliver renoveret, og der er skabt genanvendelse af byggematerialet.

Arbejder meget med at tage bygninger ned for, at bygge dem op andre steder igen.

Paneldebat

Louise Pihl (Direktør, Byggeriets uddannelse) Ejet af 3f og DI og arbejder med at skolerne og uddannelserne opfylder de fremtidige krav der stilles byggeribranchen.

Anders Bang Kiertzner (Direktør, Lendager Group) Har en økonomisk vinkel på den arbejdspraksis der er, samt de regulative aspekter. Det er for nemt at kalde noget for affald. Anders mener at der skal bygges et incitament for at definere affald bedre.

Gitte Haar (Leder, Center for Cirkulær økonomi) byggebranchen står over det problem at der ikke er forståelse for hvor omfattende den faglige grønne omstilling er. Det er en omstilling af ledelsen.

Spørgsmål fra skolerne til panelet var blandt andet:

Hvordan får vi ændret mindset hos lærlingene?

Hvordan sørger vi for at mestrene i de små virksomheder ved hvad der sker på lovgivningssiden?

Der kommer nye bekendtgørelser i 2024 på byggeriets uddannelser. Alle fag i uddannelserne ses igennem. Louise ser gerne en ændring i en stor del af uddannelserne.

Elev spørger: Hvordan skal jeg forholde mig til at der i min svendeprøvebeskrivelse står, at jeg skal bygge et hus og indtænke bæredygtighed”? Hvordan skal jeg kunne lære alle de ting I taler om?

Ungepanelet

Kasper Bach, Nikolaj Uhrenfeldt, Alexander Møller kommer fra Mercantecs Grønne Linje for tømrere og belyser de udfordringer som skolen og faglæreren står overfor ift. at undervise i bæredygtighed.

Eleverne føler ikke at det grønne fylder nok i den grønne tømrerlinje. De efterlyser flere eksempler, flere råmaterialer og flere alternative løsninger.

Eleverne efterlyser mere transparens ift. bygningsreglementet. Det bliver for kompliceret når flere love modarbejder hinanden. Eksempelvis BR og brandreglementerne. Politikerne skal tage mere ansvar og være handlingsorienterede ifølge Kasper Bach.

Fremtidslinjer

Afslutningsvis på dagen fortalte Troels Høyrup Nepper, udviklingskonsulent fra Mercantec, omkring teknologien og hvordan den kan hjælpe os med at tænke bæredygtighed.

Troels summerer op på dage med følgende emner:

Hvordan kan højteknologi motiverer vores elever, så de bliver mere bæredygtige?

Underliggende spurgte Troels: ”Hvorfor er XR-teknologierne vigtige i vores bæredygtige undervisning?” XR- teknologier er den samlede betegnelse for teknologier der omfatter VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), samt MR (Mixed Reality)

Svarene, ifølge Troels er, at teknologien effektiviserer elevernes læring. Særligt i situationer hvor eleven eksempelvis mangler praksiserfaring, skal kunne overskue komplekse konstruktioner eller instrueres i nyt teoretisk fagstof.

Det er bæredygtigt for man opnår eller skaber et produkt, der passer perfekt ind i sammenhængen, hvilket skaber et perfekt fit. Man skaber en mere effektiv produktion, da mængden af materiale som skal tildannes, reduceres til et absolut minimum.

Udbyttet for dagen var stor. Det var en mentalt mættet projektudvikler der kørte turen hjem til videnscenteret for Håndværk og bæredygtighed i Horsens. Inspireret til mere grøn omstilling.