Kan man bygge højhuse i TRÆ i Danmark og hvordan bygger vi dem så brandsikkerhed og lydforhold er i top? Og kan man sågar bygge dem med gamle vindmøllevinger? Svaret er ja.

Af Morten Gisselbæk, Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed

På anden dag til Build in Wood konferencen var der stor interesse og opmærksomhed på at høre om det 78 meter høje højhus TRÆ, som er under opførelse i Aarhus Sydhavn. 20 etager i træ tegnet og projekteret af Lendagers tegnestue og med Artelia som rådgivende ingeniører. Anders Lendager, stifter af tegnestuen, er kendt for hans innovative løsninger hvor genbrug af byggematerialer er et gennemgående tema i deres projekter. På TRÆ i Aarhus har man bl.a. fået godkendt at bruge gamle tildannede vindmøllevinger som solafskærmning på facaden. Selve facaden bliver beklædt med genbrugte stålplader, der giver en besparelse på hele 96 % af Co2 aftrykket ift. nye stålplader. Hele højhuset står på en masse punktfundamenter som sparer på betonen, samtidig med at punkterne har en reference til et træs rødder og rodnet. Virkelig spændende og inspirerende at høre om de innovative løsninger, der også giver en masse udfordringer, og som kun kan lade sig gøre, fordi Aarhus kommune bakker projektet op. Tak for det.

Fremtidens biobaserede etagedæk

Et andet byggeri der også fik meget omtale på årets konference var Realdanias forsøgsprojekt, MiniCo2 etagehus Træ, på 5 etager. Projektet igen med Artelia som rådgivende ingeniør og JaJa Architects som arkitekter. En del af Realdanias projekt har været, at de sammen med Artelia har udviklet 23 nye innovative etagedæk der kaldes for ’Fremtidens biobaserede etagedæk’. 14 ribbedæk, 9 CLT-dæk, 1 kassettedæk og 1 hybriddæk. Resultaterne for dækkene viser, at det er muligt at overholde lyd og brandkrav i BR18 og samtidig reducere Co2 aftrykket med helt op til 55-74 %. Wauw! Dog er etagedækkende i gennemsnit 65 % dyrere i dag end traditionelle Co2 tunge betondæk. Så godt for klimaet, men hårdt for pengepungen. Forhåbentlig bliver de nye etagedæk dog billigere når efterspørgslen stiger og dokumentationen er på plads. Lad os håbe på det…

Brandsikre træhuse

Vi sluttede årets Build in Wood af med at høre om det måske allervigtigste emne, nemlig brand. For hvordan bygger vi vores træhuse så de også brandsikre. Første oplæg var med Træinformation der gennemgik deres nyeste brandbog TRÆ 78, Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 hvor man maks. må bygge op til 5 etager. Så når man f.eks gerne vil bygge 10 eller 20 etager, så kræver det en særlig brandrådgiver i klasse 3 eller 4. Efterfølgende fortale DBI og NREP ejendomsinvestor om to nye forskningsprojekter. Nemlig Brandsikre træfacader uden brandhæmmer og Wood:UpHigh. To projekter hvor man brandtester nye innovative løsninger som forhåbentlig kan blive til nye Præ-accepterede løsninger. Eller kan de? For hvem er det lige der beslutter om noget er præ-accepteret og kan bygges uden videre. Det kom der en længere debat ud af blandt de deltagende, og der var tydeligvis ikke enighed. Flere mente at vores system og brandregler er for rigide og ikke fremmer de bæredygtige løsninger. Men sikkert er det, at træbyggeri er kommet for at blive og vi vil komme til at se meget mere af det over de kommende år.

Videnscenteret siger TAK for denne gang og på gensyn til august når konferencen Biobaserede Byggematerialer bliver afholdt, igen i København. Vi kommer gerne.