Jeg deltog som besøgende, fra Videnscenteret for Håndværk og Bæredygtighed, til Building Green i Aarhus Congress Center. Målet med besøget var at få inspiration til fremtidens bæredygtige tiltag i byggeribranchen.

Af Jimmy Uldbjerg. Projektudvikler ved Videnscentret for Håndværk og Bæredygtighed

Der var stor fokus på spændende oplæg fra forskellige fagfolk. Hvilket resulterede i tre spændende oplæg med hver deres fokusområde.

Rådet for bæredygtigt byggeri er en non profit medlemsorganisation sat i verden for at fremme bæredygtighed i bygge og -ejendomsbranchen. havde fokus på ideerne bag byfornyelse, og udvikling i byerne på byggeri. I stedet for 8-8-8 tankegangen, skal der flere blomstrende bydele til. Med fokus på biodiversitet, bæredygtige byggerier og sociale områder.

8-8-8 tankegangen kommer fra ideen om at vi som mennesker arbejder 8 timer, har 8 timers ”fritid og brug for 8 timers søvn.

Building Green havde også besøg af Miljømærkning Danmark, der havde fokus på de obligatoriske krav der skal opnås for at benytte sig af Svanemærket i byggeri. Svanemærket går i primo 2023 ind i sin kriteriegeneration 4.0.

Emner der indgik i oplægget fokuserede på forskellen fra Generation 3 til Generation 4 af svanemærket.

Der blev lagt vægt på, at der i de kommende kriterier bliver strammet op på de krav, der kan være medvirkende til at reducere klimabelastningen og fremme den cirkulære økonomi.

Nedslagspunkter i oplægget var kravene om byggeaffald, LCA og Do no significant harm (DNSH) kriterierne. DNSH er blevet en af de store faktorer fra EU taksonomien, hvor en virksomhed tager stilling til om en økonomisk aktivitet medfører skader på de seks miljømål.

Den 15.maj 2023 lanceres de nye kriterier for svanemærket lanceres.

Der var flere interessante spørgsmål fra tilskuerne:

”Indeklima, hvordan testes?

Svar: ”Ingen test, men krav om termisk komfort, dagslys, akustik og kemiske stoffer.”

 

”Er der metodefrihed ved at føre logbog form byggevarekøb?

Svar: ”Man kan registreret køb hos svanemærket. Der er indholdskrav dog ikke metodekrav.”

 

Liselotte Steenfeldt (Gehl Architects) fortalte om deres projekter med fokus på de sociale verdensmål og byggeri i byerne. Gehl betegner dem selv som værende en virksomhed med fokus på urbane strategier og design. Deres mål er at skabe bæredygtige miljøer.

Det nemme valg, skal gerne være det rigtige valg.

Liselotte benyttede Louisana Museum (590.000 årlige besøgende) og Netto i Haslev (600.000 årlige besøgende) som to eksempler på hvordan man ser på byggeri og byfornyelse.

 

Links til mere viden:

https://rfbb.dk/

https://www.ecolabel.dk/da

https://www.gehlpeople.com/