Videnscentrene var på besøg hos Cadpeople i Aarhus, hvor emnerne gik på VR-Mulitverset, Vindmøllesimulatorer og Learning Experience Platforms. Fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed deltog videnscenterchef Iver Gaarsted, projektleder Agner Nielsen, projektudvikler Bjørk Fredslund Andersen og projektudvikler Jimmy Uldbjerg.

Af projektudvikler Jimmy Uldbjerg.

CEO, Claus Riekehr Møller, tog imod deltagerne med ord omkring brugen af Learning Experience Platforms og dagens forløb. Business Development Manager, Jens Bach, gennemgik mulighederne for de overordnende projekter som Cadpeople arbejder med.

Efter den korte introduktion, blev vi inddelt i grupper af 3-4 personer og skulle rundt og afprøve de forskellige tiltag som Cadpeople arbejder med. Sylvester Søndergaard fremviste en vindmøllesimulator (Advanced Training Simulator) for MHI Vestas Offshore Wind.

Målet med en advanced simulator er at mindske brugen af fysiske vindmøller. Fysiske vindmøllemodeller til træning er omkostningstunge og som oftest ikke brugbare efter 3-5 år.

Søren Müller tog imod os ved VR-mulitverset hvor vi fik en gennemgang af mulighederne ved at arbejde i en Sandbox version af VR. Formålet er at skabe et mulitverse, hvor man i samarbejde med andre kan. På dagen arbejdede vi med el-skabe og fejlfinding.

Jens Bach talte med os om Learning Experience Platforms og fordelen ved at lade brugeren interagere med hjemmesider.

Cadpeople sluttede deres fremvisninger med et oplæg af Concept Creator Katrine Brandt Høy og Head of strategy and communications Kristine Bilgrav-Nielsen, der førte os igennem Cadpeoples metoder til Flipped Classroom. Der var lagt op til debat, hvor deltagerne blev spurgt ind til problematikker de møder i deres arbejde med erhvervsskolerne og virksomhederne.

Katrine og Kristine arbejder med en skabelon i fire steps. Arbejdsprocessen giver et indblik i hvordan man bedst arbejde med projekter omkring digitalisering.

  1. Opmærksomhed på at tid er en faktor for succes med digitalisering. Fokus på hhv. opstart, være realistiske og den nuværende læringssituation
  2. Forskellen på klasserumsdidaktik og digital didaktik
  3. Teknologier der vælges skal understøtte formål og læringsmål og ikke omvendt
  4. Hav én ansvarlig på læringsprojektet, der følger op på vedligeholdelsen. Læg en plan for hvordan målgruppen bedst arbejder med projektet.

Til slut bød dagen på en sparringsrunde imellem videnscentrene, uden deltagelse af Cadeople. Forslag der kom på bordet, var blandt andet mulighederne for at mødes på tværs af videnscentrene til sparring. På mødet blev der besluttet, at der skulle skabes en halvårlig sparringsdag med fokus på nye tiltag, ideer og generel støtte.

Konklusionen på dagen blev, at der til stadighed er brug for mere digitalisering i undervisningen. Der skal tiltag til der kan medvirke til en mere differentieret tilgang til undervisning, hvor det praktiske kobles med interaktive løsninger.