Af Projektudviklere Thor Bukhave Abildgaard og Jakob Sonny Jakobsen.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har det sidste halve år haft to medarbejdere afsted på uddannelsesforløbet Grønne Spydspidser.

Uddannelsesforløbet, med en varighed på 14 uddannelsesdage af syv gange, blev den 18. november afsluttet med en afslutningskonference, som EUC Nordvestsjælland lagde lokaler til.

Ved den afsluttende konference blev der holdt taler, fremlagt projektplaner, afholdt paneldebat med deltagere fra Grønne Spydspidser og til sidst uddelt diplomer.

Uddannelsesforløbet Grønne Spydspidser er blevet til i samarbejde mellem Byggeriets Uddannelser, der har været facilitator for forløbet, og Teknologisk Institut der har været udvikler og leverandører af kursusmaterialet, der samlet set løber op i 1239 slides udelukkende med guldkorn.

Overskrifterne for de syv moduler er:
  1. Introduktion til bæredygtighed
  2. Valg af materialer i byggeriet
  3. Bæredygtig byggeplads
  4. Bygningsdesign og CircleBank
  5. Cirkulær Økonomi
  6. Energieffektivitet i byggeriet
  7. Afslutningskonference og forberedelse heraf

Uddannelsesforløbet Grønne Spydspidser har til formål at klæde de deltagende faglærere på til bedre at kunne undervise og agere mere bæredygtigt i deres hverdag.
De deltagende faglærere er ikke blevet eksperter på området, men har fået nogle kompetencer i at undervise om dele af bæredygtighed. Deltagerne på Grønne Spydspidser er også blevet i stand til at guide kollegaer der ønsker at bidrage med bæredygtighed i undervisningen.

På første modul blev der lavet en målsætning, som senere viste sig ikke at holde. Der blev sat en ambitiøs målsætning, at der skulle udvikles en række AMU-kurser. Ser man tilbage på forløbet nu, har det været godt med en målsætning om at udvikle et AMU-kursus sideløbende med, at deltagerne fik ny viden bæredygtighed. Den viden deltagerne fik fra Teknologisk Institut kunne der arbejdes med, med det samme og der blev gjort forsøg på at omsætte den generelle viden til praktisknær undervisning.

Med udgangspunkt i de generelle oplæg om lovgivning og byggeriets udfordringer fra Teknologisk Institut, perspektiverede deltagerne de bæredygtige ambitioner ud i fagrettede øvelser og idéer til nye undervisningsmetoder. Det viste sig at være en særdeles god metode til at få en generel viden om bæredygtighed omsat til noget mere praksis orienteret, og målsætningen om der faktisk skulle komme et AMU-kursus ud i slutningen af forløbet, gjorde at deltagerne tog ejerskab for udviklingsprojekterne.

Undervejs blev disse forventninger dog justeret. Der blev på uddannelsesforløbene udarbejdet en række målpinde til AMU-kurser der i den kommende tid skal blive til reelle kurser i samarbejde mellem Byggeriet Uddannelser og videnscenteret, hvor de involverede faglærere der har deltaget i Grønne Spydspidser har mulighed for at sætte deres fingeraftryk i en ekspertgruppe, som også sikrer at kvalitet bliver god.

Grønne Spydspidser forsætter i 2023, som uddannelsesforløbet Nye Grønne Kompetencer med endnu flere faglærere og erhvervsskoler, hvis midlerne bliver tildelt.