Morten Gisselbæk er ansat som tømrerfaglærer på Den jydske Haandværkerskole. I denne podcast hører du blandt andet om hans forslag til hvordan vi får bæredygtighed på tømreruddannelsen og hvilke tanker han har når det kommer til valg af materialer.

Morten er en passioneret tømrerfaglærer, som arbejder for at få bæredygtighed og grøn omstilling ind i tømreruddannelsen.

Han er selv uddannet tømrer, og har i flere år gået som tømrersvend, for derefter at starte på bygningskonstruktøruddannelsen som han også har gennemført.

Han er tilbage på skolen, nu som faglærer, hvilket han har været i seks år. Det sidste halve års tid på Den jydske Haandværkerskole.

Morten har gennem sine mange erfaringer indenfor byggeriet, en masse spændende input at komme med til en branche hvor potentialet for grøn omstilling er stort.