Vedvarende og alternativ energi

Læs her hvordan kan du blive skarpere på vedvarende energi og få lov at arbejde med det.

Af Thor Bukhave Abildgaard ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed

Den vedvarende og alternative energi kan være en svær størrelse at få forstå, formidle og undervise i. Hvilke typer vedvarende energi findes der, hvordan virker de, hvad er PtX og hvordan kan vedvarende energi og PtX teknologien forenes?

De fleste kender til sol, og vind energi. Men hvordan bruges det? Der er meget information på nettet, men af og til mangler der konkrete forsøg til at give den rigtige transfer forståelse af det.

Derfor har Videncentret for Håndværk og Bæredygtighed indkøbt forskellige virkemidler til at illustrere hvordan det virker.

Power-to-X (PtX) defineres som processen, hvor grøn elektricitet omdannes til brint, eller andre PtX-produkter baseret på brint. Disse produkter kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. F.eks. i den tunge industri og den tunge transport. Derfor er PtX en nødvendighed for at opnå et emissionsneutralt samfund.

Det første led i PtX-processen er omdannelsen af vand (H2O) til brint (H2). At spalte vandmolekylet kræver input af energi, som i PtX drives af grøn elektricitet fra f.eks. vindturbiner eller solceller. Herefter kan brinten benyttes som energikilde, eller den kan danne base i en forædlingsproces, hvor brinten i et synteseanlæg kombineres med enten kvælstof (NH3) eller carbon (C) og danner en række nye PtX-brændsler, som har fællesbetegnelsen e-fuels.

https://www.danskenergi.dk/fakta-fokus/dansk-energis-power-to-x-partnerskab/power-to-x

Horizon Energy Box

Horizon Energy Box er et klassesæt med enormt mange muligheder. Der er simpelt at gå til og kan virkeligt øge forståelsen for vedvarende og alternativ energi.

Når du booker boksen får du samtidigt adgang til ca. 40 timers undervisningsmateriale på forskellige niveauer. (Bemærk det er på et letforståeligt engelsk).

Med sættet kan du og eleverne øge jeres kendskabsgrad til og eksperimentere med sol, vind, kinetisk energi og forskellige former for PtX, som f.eks. saltvands celler, ethanol og brint.

 

Grøn el fra vind- eller solenergi bruges til at spalte vand til ilt og brint.

Brint og nitrogen bliver til ammoniak.

Brint og CO2 bliver til methanol.

Methanol eller ammoniak kan bruges som flydende brændstof til fx brændselsceller.

Brændselscelle, Lithium batteri og solcelle

Hvordan kan et tinyhouse, en husbåd eller din kolonihave blive uafhængig af strømnettet?

Hvad med solenergi, et 1000Ah batteri og en brændselscelle?

Brændselsceller er uden tvivl en del af fremtidens løsninger. De har lave emissionsværdier og er et bæredygtigt alternativ til f.eks. en diesel generator, da de kun trækker de strøm de skal bruge og ikke står og banker løs.

Kombineres brændselscellen så med batteri og solceller er der virkelig muligheder for at have en selvstændig energikilde.

Brændselscellen drives af methanol der er en god kilde til opbevaring af brint.

Det kan med fordel undersøges hvilke andre alternative brintholdige brændstofformer der kan bruges i PtX.

Brændselscelle, batteri og solcelle er monteret på et stativ sammen. Solcellen har en 15 meter lang ledning, så den ville kunne stå udenfor mens der undervises indenfor.

Der er lavet et informationsmateriale til underviser samt et inspirationsmateriale baseret på en case til eleverne.

Udstyret kan bookes via www.bookmtc.dk