For kort tid siden var jeg et smut forbi Fronius i Østrig. Formålet med besøget var at høre om deres tiltag for at blive en mere bæredygtig virksomhed.

Af Thor Bukhave Abildgaard. Projektudvikler ved Videnscentret for Håndværk og Bæredygtighed

Af og til når større firmaer taler om deres grønne profil opleves det, at de lavt hængende frugter plukkes, og det ”man” i forvejen gjorde nu er grønt.  F.eks. sortering af og genbrug af metal.
Men er det nok til at definere sin produktion som bæredygtig?

I Fronius Pettenbach, hvor de producerer brændere til svejsehoveder, tager de skridtet videre. Her er det ikke blot rester der sorteres ud.
I stedet for, at et brænderhoved laves i flere dele fræses det nu ud af et stykke. Det sparer materialer og processer, dermed også tid.
Skæreolien suges med vakuum ned i kælderen, hvor den renses og genbruges. Alle spåner fra skære, dreje og fræseprocesser sorteres fra, og transporteres til et renseanlæg. Her sorteres, vaskes og tørres de for at sikre en kvalitet der kan genbruges.

Fronius bruger kun leverandører der tager imod spåner og genbruger dem. Totalt set giver det 180 ton materiale der kan sendes tilbage til leverandøren. Det giver Fronius en besparelse på omkring 40% af råvareprisen.
De fortæller selv, at de bruger en mindre dimension af kobber, men af en renere kvalitet for at sikre bedre lede evne, mindre råvareforbrug og længere levetid på produktet.

FRONIUS OG DEN GRØNNE ENERGI

Fronius producerer internationalt hvert år omkring 24.220 GWH. Det svarer ca. til det årlige strømforbrug for alle husstande i Danmark.

I Østrig er tallet 2MWH om dagen. Svarende til 500 husstande. Årligt giver det 680MWH timer.

En gennemsnitlig husstand i Danmark forbruger ca. 4000-4500 Kwh om året.

I Pettenbach har de solceller der producerer 465KW, svarende til 75 husstande. I Sattlested producerer de energi svarende til 250 husstande. Ca. 1.5 MwH

Der eksperimenteres desuden med at pumpe overskydende energi og varme over i nærliggende bjerge. Ligesom floder bruges til nedkøling af fabriksfaciliteter i sommerhalvåret.

Grøn energi, solceller og brint

At solenergi er vigtigt for Fronius er der ingen tvivl om. Faktisk slår de rigtigt meget på den del af deres forretning.
Selve solpanelerne køber de sig til. Men inverterne producerer de selv. Oprindeligt til deres svejsemaskiner, og i starten var det med solenergien, mest for at teste inverternes funktion. Men siden er de blevet et vigtigt ben i deres produktion og selvforståelse.

På grund af de globale leveringsvanskeligheder er der i dag mindst 7-8 måneders ventetid på en inverter fra Fronius, på trods af, at de jævnligt ændrer på komponenterne i inverterne for at kunne levere så mange som muligt.

I Thalheim eksperimenteres der desuden med en ”Solhub” der skal introducere et ”alt i et” system der generer, lagrer og distribuerer grøn brint og konverterer det tilbage til strøm.  Alle trucks lades op via solhub systemet.

DE BÆREDYGTIGE SMÅ INITIATIVER
  • Papirløs produktion
  • Afskaffelse af bobleplast som indpakning og indførelsen af form tilpasset pap
  • Mulighed for rejsekort betalt af koncernen ved brug af offentlig transport
  • Oprettelse af samkørsel platform
  • Nudging til kørsel med elbiler og 50 ladepladser i en Solar Carport drevet af 465 solpaneler og nye invertere i test funktion
  • Økologi og vegetardage og alternativer.

Socialt ansvar

Fronius vil gerne bryste sig af socialt ansvar. Et af de tre ben i bæredygtighedsprincippet SØM (Social, Økonomi, Miljø).

Derfor har de i Pettenbach ansat 7 personer med handicap i et beskyttet job. Adgangsforholdene er lette og arbejdet med pakning i poser/kasser opdelt.

I Sattledt tages skridtet videre og der er blevet etableret en børnehave på fabrikken. Her har de ansatte mulighed for at få passet deres børn, mens de selv er på daghold. I børnehaven arbejdes der med temadage om bæredygtighed, hvor de f.eks. har arbejdet med affalds separering.

Fronius Østrig har en samlet arbejdsstyrke på ca. 3630 ansatte. Heraf er der 160 lærlinge fordelt på 18 professioner. Lærlinge bliver samlet i særlige træningsfaciliteter og bliver, i det omfang det er muligt, roteret rundt på fabrikkerne. De deltager ikke i produktionen, f.eks. er smedelærlingen ikke involveret i hverken reparation eller produktion, før vedkommende er helt færdig med sin uddannelse

Fronius er måske ikke 100% procent grøn, men de er godt på vej. Og bestemt et eksempel der kan tages ved lære af og som man kan lade sig inspirere af.
Find selv mere information i deres bæredygtighedsrapport her.