Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed deltager i projektet “EUD redder klimaet”. Det er Center for It i Undervisningen (CIU), som står som projektejer. De har hyret  Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed til at supportere skolerne på blandt andet klimaspørgsmål. Udover Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed er også Videnscenter for Digital Handel med til at støtte skolerne i deres klimaundervisning.

CIU skriver om projektet:

”I projektet skal både lærere og elever fra flere forskellige miljøbelastende erhvervsuddannelser lære om miljø og klima ved at producere faglige podcasts, der sætter fokus på erhvervenes klimaudfordringer og -løsninger inden for uddannelser som fx vvs-energispecialist, tømrer, plastmager og landmand.

Projektet bygger på to pædagogiske greb: ‘eleven som producent’ og ‘problembaseret læring’, der skal medvirke til at klimaundervisning bliver en attraktiv og motiverende del af erhvervsuddannelserne.

I projektet er der fokus på udvikling af et generelt undervisningskoncept med konkret undervisningsmateriale, der sikrer en praksisnær, handlingsorienteret og fremtidsskuende klimaundervisning. Undervisningskonceptet kan anvendes på alle erhvervsuddannelser efterfølgende og skal medvirke til at skabe et klima-mindset, der ligger på rygraden af enhver fremtidig håndværker et undervisningskoncept, der gør, at EUD fremadrettet kan redde klimaet.

Projektets overordnede mål er at bidrage til at nå verdensmålene i relation til at bekæmpe klimaforandringer og samtidig bidrage til at flere faglærte kan handle selvstændigt, kompetent og proaktivt på fremtidens udfordringer i forhold til klima og miljø.”

Flere skoler/uddannelser indgår i projektet, og af disse skal Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed supportere følgende:

  • Den jydske haandværksskole (Tømrer, Elektriker, Plastmager, EUX/FABx) – 6 lærere
  • Learnmark Horsens (Murer, Smed) – 4 lærere
  • Mercantec (VVS energispecialist, Elektriker) – 4 lærere
  • ZBC (Kok, Cater) – 2 lærere
  • Asmildkloster Landbrugsskole (Landmand) – 2 lærere

Herudover indgår følgende uddannelser (som Center for Digital Handel supporterer):
• Aarhus Business College (Handels- og Salgsassistent) – 2 lærere
• Tietgen Business (Handels- og Salgsassistent) – 2 lærere

Podcastjournalist Søren Prehn Jensen, Periskop, er tilknyttet projektet.

Projektet består af 4 faser
Fase 1 er projektorganisering, samt udvikling af undervisningskoncept, og lærerrettet undervisningsmateriale.
Fase 2 består af kurser for lærerne, lærerproducerede podcasts om ’de brændende platforme’, udvikling af elevrettet undervisningsmateriale, samt lokale workshops som VCHB og Digital Handel faciliterer.
Fase 3 er hvor eleverne selv producerer podcasts, samt lokale workshops som VCHB og Digital Handel faciliterer (denne gang for eleverne).
Fase 4 er udvikling af eksemplariske podcasts til sektoren, og formidling af konceptet bredt til undervisningssektoren.

Projektet løber til udgangen af 2023.