Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed bygger Industri-MTC’en om til en SMART MTC - et rullende eksperimentarium med tilhørende Escape Room.

Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed har påbegyndt ombygning af den ene af centrets mobile teknologicentre (MTC). Fra at være en MTC, til de mere industrielle uddannelser, er målet at få en SMART MTC, der bl.a. kan fungere som en mobil “teknologisk og bæredygtig legeplads”, – et rullende værksted, hvor eleverne kan arbejde med konkrete projekter.

I den nye SMART MTC skal eleverne få en forståelse af et problem/en udfordring, brainstorme på ideer til løsning af udfordringen, analyser ideerne, realisere den valgte ide, herunder få planlagt projektforløbet, få udviklet en prototype, opbygge en fysisk model i MTC’en, og til sidst bygge det færdige produkt.

Indret SMART MTC, som du vil

Den nye SMART MTC bliver opbygget fleksibelt, hvor alt udstyr er modulopbygget, og kan sammensættes efter behov. Man kan fx sammensætte en produktionslinje, hvor der indgår et par robotter, et transportbånd, kasser og motorer. Det bliver kun fantasien, der sætter grænser.

Escape Room som en del af SMART MTC

Escape Room bliver også en del af den nye SMART MTC. Et Escape Room er et “live adventure game”, hvor en gruppe af mennesker bliver låst inde i et rum. Spillerne skal udforske rummet på alle mulige måder, og i fællesskab løse opgaver, knække koder og samarbejde for at finde vejen ud af rummet indenfor en fastsat tidsramme.

Vi arbejder på at få etableret et Escape Room i den nye SMART MTC, hvor elever og undervisere kan blive “lukket ind”, og hvor de skal gennemføre en række opgaver på tid, der er afhængige af hinanden.

Vi tænker, at der bliver 3 rum, hvor der etableres rumadskillelse med lysgitter, som er synlige (som i film).
I hvert rum er der en række opgaver, som spillerne skal løse.  Når en opgave er løst, “sker der noget”. Det kan fx være, at gruppen finder en digital kode, som de skal indtaste for at kunne komme videre til næste “level”.

Opgaver med robotter og om bæredygtighed

Der kan indgå robotter, der skal udføre en del af arbejdet for at komme videre i opgaven. Der vil også være stort fokus på opgaver, hvor bæredygtighed indgår. Opgaverne kan omhandle alt fra praktiske opgaver til teoretiske “hovedbrud”. Alle opgaver, der udvikles til vores nye Escape Room, kommer til at omhandle områder inden for videnscentrets fagområder, fx SMART teknologier, mobilteknologier (brug din mobil til styring af teknologierne), robotteknologi, el, VVS, smed, byggeri, vedvarende energi, bæredygtighed eller arbejdsmiljø.

Der vil blive udviklet opgaver i Escape Room til følgende målgrupper: Faglærere på erhvervsskolerne, GF1 og GF2-elever, hovedforløbselever, kursister på efteruddannelse (AMU) og grundskoleelever.

En tur i vores Escape Room regner vi med kommer til at tage fra 20 minutter til en time, alt efter opgavens kompleksitet. Skolerne vil kunne få SMART MTC’en ud på skolerne, hvor faglærerne, eller grundskolelærerne selv kan gennemføre opgaverne i Escape Room sammen med deres elever.

Et mobilt Escape Room fyldt med fleksibilitet og fremtidens teknologi 

Vi tror dette vil blive et trækplaster for eleverne, når vores SMART MTC med indbygget Escape Room kommer ud til skolerne.

Målet er, at skolerne kan booke den nye SMART MTC, hvor vi som videnscenter deltager aktivt i undervisning af faglærere på skolerne.

Hvis der udelukkende er tale om lån af videnscentrets udstyr inden for SMART MTC’ens område, er alt udstyret 100 % mobilt. Det vil sige, at skolerne kan låne løst udstyr af videnscentret, og vi stiller en udstyrstrailer til rådighed for erhvervsskolerne. Videnscentret kan også tilbyde, at pakke en udstyrstrailer, og køre den ud til erhvervsskolen  i forbindelse med fx et arrangement på den pågældende erhvervsskole.

Virkelighedsorienteret undervisning i et skaberværksted 

SMART MTC’en skal være et sted for virkelighedsorienteret undervisning og kunne fungere som et innovations- og prototypeværksted. Vores SMART MTC er et skaberværksted. Det er et værksted, hvor der er digitale og analoge værktøjer, som faglærere og elever kan anvende til at skabe ting. Eleverne skal i det rullende innovationsværksted kunne opnå en indsigt og viden om maskiner, materialer og arbejdsprocesser.

Eleverne kan arbejde med teknologisk relaterede opgaver, og hvor brugerne kan opnå færdigheder inden for fx SMART teknologier, mobileteknologier (brug din mobil til styring af teknologierne), robotteknologi, vedvarende energi, bæredygtighed, arbejdsmiljø og STEM-området.

SMART MTC’en bliver et rullende et ”eksperimentarium”, hvor der indgår bl.a. IoT, solceller, vindmølle, mikrocontrollerlogik, 3D-print, VR/AR udstyr, laserskærer, virtuelle svejsere, mobile svejserobotter, robotter, droner, måleudstyr, scannere, værktøj og materialer til prototyper.

Masser af ny teknologi 

Pt. er vi i gang med at installere nyt luft til vand-varmepumpeanlæg, der vi blive styret af aktiviteterne i MTC’en, vi installerer bl.a. laserskærer og 3D-printer, så idéerne kan ende med  færdige produkter. Herudover vil MTC’en blive spækket med IoT-løsninger, der ikke blot kan anvendes i MTC’en, men også tages ind i dit eget læringsrum.

Vi forventer, at første ombygningsetape bliver færdig medio september 2022. Det vil sige, selve den fysiske opbygning med tilhørende beskrivelser til udstyr og opgaver til disse.
Escape Room forventes klart i starten af 2023.

Samarbejde med flere erhvervsskoler – skal du være med?

Vi samarbejder med flere erhvervsskoler inden for de relevante uddannelser, men hvis DU sidder med en god idé, så lad os det vide. Kontakt Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed på e-mail: Agner Nielsen, agn@learnmark.dk eller Iver Gaarsted, iga@learnmark.dk, så finder tid til et virtuelt møde eller en fysisk kop kaffe.

ABB robotsvejsecelle kan nu bookes særskilt 

Ombygningen har desuden givet muligheden for, at den ABB robotsvejsecelle, der hidtil har været placeret i MTC’en, om kort tid kan bookes særskilt på: www.bookmtc.dk Svejsecellen er monteret i en cargotrailer med udsugning, lys m.v., så den er klar til opstilling i skolen værksted eller umiddelbart udenfor. Den skal blot tilsluttes 3x400V, så er den klar til undervisning.