Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed var ude at fremvise Det Mobile Teknologicenter for bygningskonstruktørstuderende på VIA University College i Århus. Arrangementet var en stor succes, og der kom mange interessante snakke og kontakter ud af besøget.

Særligt var studerende fra 2. semester meget interesseret i de forskellige konstruktioner med biomasse, som netop passer ind i et, for dem, aktuelt projekt. I projektet arbejder VIA University College sammen med AARHUS TECH om at projektere, fremstille samt udvælge en række konstruktioner – alle udført i biomasse. De udvalgte konstruktioner skal, efter planen, efterfølgende testes i samarbejde med DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og håbet er, at projektet kan skubbe anvendelsen af biobaserede byggematerialer i Danmark, i en positiv retning.

Byggesektoren ses desværre ofte præget af en vis grad af konservatisme, og man kan derfor – helt generelt – håbe at de unge mennesker som bliver uddannet i fremtiden, kan skubbe i positiv retning i forbindelse med den grønne omstilling. Uanset status quo i byggeriet, var det nogle utroligt interesserede unge mennesker som videnscentret mødte under deres besøg, og nogle meget engagerede undervisere.