Af Bjørk Fredslund Andersen, Projektudvikler Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Grøn pulje

2. november 2021, vedtog regeringen sammen med en række partier fra folketinget, en aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering.

Her følger lidt uddrag fra aftaleteksten:

”Med finanslovsaftalen for 2021 blev aftalepartierne enige om, at formålet med midlerne er grøn omstilling, klimatilpasning i bred forstand samt øget bæredygtighed. Aftalepartierne konstaterer, at disse formål er helt centrale dagsordener for erhvervsuddannelses- og det erhvervsrettede voksenuddannelsesområde i de kommende år, hvorfor der skal arbejdes med dette på de enkelte skoler, i de faglige udvalg, i efteruddannelsesudvalgene og f.eks. gennem UNESCO’s verdensmålsskoler.”

og videre…

”Videnscentrene får således til opgave at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling mv. med henblik på bred anvendelse i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover skal videnscentrene bistå med kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Udarbejdelsen af de nye undervisningsforløb og materialer skal ske efter dialog med bl.a. erhvervs-akademier, andre vidensinstitutioner, efteruddannelsesudvalg og de faglige udvalg.”

Videnscentret vil således i perioden 2022-2024 arbejde med at bidrage til aftaletekstens formål inden for erhvervsuddannelsesområdet.

I denne artikel præsenteres to af de projekter som videnscentret planlægger at arbejde med i 2022, for at kunne leve op til den tillid som med puljen er vist videnscentrene som formidlere af viden omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Det skal i denne sammenhæng understreges at projekterne kun er en del af en lang række planlagte projekter, samt at videnscentret desuden altid er åbent for at tage projekter ind fra skolerne, som de måtte komme hen ad vejen.

 

Podcastrække

Podcast er efterhånden blevet uhyre populært, og det er ikke uden grund. Podcast er en fremragende måde at formidle viden, og kan kombineres i et utal af måder ifm. med undervisningsmateriale. Videnscentret har af samme årsag indkøbt udstyr til at lave podcast, og planlægger nu udarbejdelse af en række podcasts, optaget ude på skolerne.

Der vil i udviklingen være fokus på vidensdeling og inspiration til eleverne om et givent emne/område. Samtidig hermed skal der også være fokus på pædagogik og didaktik – således at podcastene kan anvendes af underviseren ifm. dennes undervisningsmateriale. Podcastene skal således også understøtte at underviserne får inspiration til at få mere bæredygtighed og grøn omstilling ind i deres daglige undervisning ude på erhvervsskolerne. Dette kan udmønte sig i såvel små ændringer i den eksisterende undervisning, såvel som i helt nye undervisningsforløb, eller måske endda i større kulturelle ændringer i måden at gøre tingene på.

Emnerne for podcastrækken er ikke endeligt fastlagt endnu, men emnerne vil med stor sandsynlighed komme til at understøtte den planlagte kursusrække, og altså omhandle bæredygtigt byggeri.

Ifm. udgivelse af podcasten, påtænkes det at udgive et mindre undervisningsmateriale (digitalt hæfte) – eks. indeholdende:

 • En introduktion til emnet
 • Billedserie
 • En række spørgsmål til drøftelse i klassen
 • Relevante links og andre henvisninger til viderelæsning.

 

Modulopbygget kursusrække i bæredygtighed og grøn omstilling for erhvervsskolerne

Videnscentret påbegynder i foråret 2022 udvikling af en kursusrække indenfor bæredygtighed og grøn omstilling. Kurserne er tiltænkt underviserne inden for videnscentrets område, og skal opkvalificere underviserne til at tage aktiv del i den grønne omstilling ude på skolerne.

I den forbindelse ønsker videnscentret at indgå i samarbejde med relevante partnere omkring indholdet i en sådan modulopbygget kursusrække. Dette kunne eks. være:

 • Byggeriets uddannelser – herunder relevante uddannelseskonsulenter
 • Arkitekt-, ingeniør- og konstruktørskoler
 • Relevante videnscentre
 • fl.

Videnscentret søger herudover også en række erhvervsskoler, som ønsker at være med til at afprøve disse kurser, i forbindelse med udviklingen.

Når kurserne er blevet testet, er de klar til at blive udbudt til landets erhvervsskoler. Det tilstræbes at have kurserne klar inden for overskuelig tid, således at skolerne kan få gavn af disse så hurtigt som muligt.

Det er endnu ikke fastlagt hvordan strukturen i de enkelte kurser præcist skal være, men nedenunder kan ses et bud på den indholdsmæssige side, eks.:

 • Definition(er) på bæredygtighed, FN’s verdensmål, relativ- og absolut bæredygtighed, planetære grænser
 • Materialer, miljømærker og -deklarationer, lovgivning og dokumentation
 • Cirkulær økonomi – design, genbrug og genanvendelse
 • Byggeaffald, -fraktioner, affaldssortering og affaldshieraki
 • Bæredygtighed og byggepladsen.

Der er efterhånden ingen tvivl om at behovet og efterspørgslen omkring bæredygtighed er kraftigt voksende, og videnscentret oplever da også at få flere og flere henvendelser omkring den bæredygtige dagsorden og den grønne omstilling, ude fra skolerne. Det kan nemlig, for mange, være svært at opstarte en grøn omstilling ude på skolerne, hvis man ikke lige er inde i termerne, eller bare generelt synes at det hele virker ret uoverskueligt at komme i gang med.

Hvis du synes at ovenstående lyder spændende, og gerne vil høre mere om muligheden for at få et kursus ud til din skole, medvirke i en podcast, blive sparringspartner, eller måske noget helt andet – så tøv endelig ikke med at tage kontakt til Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.