Producenten Egen Vinding og Datter A/S producerer blandt flere bæredygtige produkter lersten, som kan være det ”nye” alternativ til teglsten.

Skrevet af Jakob Sonny Jakobsen, Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Simpel produktion

Blandt flere produkter, laver Egen Vinding og datter A/S lersten og lermørtel. Lerstenene er sammenpresset moræneler, som kan graves direkte op af undergrunden i store områder i Danmark. Efter en sigtning, hvor de største sten sorteres fra, hældes lerjorden i en simpel stenpressermaskine og umiddelbart herefter er stenene færdige og klar til brug.

Stenpressermaskinen hos Egen Vinding og Datter A/S. Det sigtede moræneler fyldes i tragten. (På billedet øverst venstre hjørne), hvorefter et stempel (midt på billedet) køres ind og moræneleret presses sammen i stenformat.

Bæredygtige og gode egenskaber

Lerstenene brændes ikke ligesom tegl og derfor benyttes der væsentligt mindre energi til produktionen. Ud over at have et markant mindre CO2-aftryk, kan lerstenene også bidrage til et rigtig godt indeklima. Lerstenene har en stor permeabilitet. En stor permeabilitet oversættes populært til god åndbarhed. Lerstenenes gode permeabilitet bidrager til et godt indeklima, fordi fugt i luften har god mulighed for at bevæge sig ud igennem lerstensvæggene og på den måde sænke luftfugtigheden inde i bebyggelsen. En tredje god egenskab ved lerstenene er, at de har en høj densitet. – eks. højere end teglsten. Den høje densitet bidrager til en god varmeakkumulation, således at temperaturen i de byggerier hvori lerstenene er anvendt, bliver meget temperaturstabile.

Lersten passer godt ind i en cirkulær tankegang, da de er meget nemme at nedbryde og genanvende til at lave nye lersten af. Jf. Per Sørensen fra Egen Vinding og Datter A/S kan lersten reelt genbruges i 1:1, hvilket er absolut bæredygtigt.

Lersten 228*108*54 mm opmuret med lermørtel.

Nye krav til byggeriet

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri er det planlagt, at der bliver indfaset nye krav til byggematerialer. De nye krav starter sin indfasning i 2023, men er allerede kendt for dem som bygger i den frivillige bæredygtighedsklasse. I fremtidens byggeri bliver det eks. pålagt at lave en LCA. En LCA betyder frit oversat til dansk ’Livs cyklus vurdering’, og er bl.a. et udtryk for, hvor meget CO2 byggeriet udleder fra produktionen af byggematerialerne, til opførelsen af bygningen, til udledningen forbundet med bygningens drift under hele levetiden og energien som udledes ved nedrivning. Fokus flyttes således mere over i, at man for fremtiden skal se på bæredygtighed fra et vugge til grav perspektiv, modsat tidligere tiders lineære syn på materialer, konstruktioner og byggerier.

På grund af den meget lave CO2-udledning ved produktion af lersten, er det et produkt som har et kæmpe potentiale.

Lerprodukterne fra Egen Vinding og Datter A/S kan sammen med lignende bæredygtige materialer være en øjenåbner for nogle, og hjælpe til med at skubbe byggeriet i en bæredygtig retning. Med blandt andet deres lerprodukter viser Egen Vinding og Datter A/S, at der kan produceres materialer, som opfylder mange af de funktionelle krav, der stilles til byggeriet, men at man også er nødt til at tænke materialerne ind i byggeprocessen, på en anden måde end den hidtidige.

Let forarbejdet råmateriale – moræneler som er blevet sigtet og har lagt til tørre. Fugtigheden skal helst være omkring 8% ved presning.

Bygbarhed

Brugen af lersten og lerprodukter i byggeriet tvinger såvel projekterende som håndværkere til at gøre sig nye overvejelser. Da lersten og lermørtel har anderledes egenskaber end f.eks. tegl og funktionsmørtel, skal brugen af lerprodukter både tænkes ind i projekteringen og udførsel. Den viden er ikke almen, men kan tillæres. Videncenteret for Håndværk og Bæredygtig har blandt andet en modulbaseret uddannelse i støbeskeen, som har til formål at opkvalificere faglærerne på EUD-uddannelserne til at kunne implementere bæredygtighed i undervisningen.

Lerstensvæg med filtset overflade. Den filtsede overflde kan males.

Udbredelse og samarbejde

Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed ønsker at samarbejde med producenter af bæredygtige materialer, og bidrage til at udbrede kendskab til produkterne på fagskolerne i Danmark. Virksomheder som er interesseret er meget velkomne til at tage kontakt.