Bjørk Fredslund Andersen fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, har været en tur i Aalborg at holde oplæg for tre klasser, 2. grundforløb, tømrerelever.

Bjørk stod for undervisningen de første to dage, således at underviserne til de tre klasser kunne blive klædt på til selv at stå for de resterende 8 dage af det pågældende forløb.

Ligeledes er det planen at underviserne selv skal kunne stå for en lignende undervisning, i det kommende forår, 2022. Denne gang vil der være væsentligt flere klasse, måske op til otte grundforløb2 klasser.

Forløbet som Bjørk har holdt oplæg i hedder ’En bæredygtig væg’ og dækker undervisningen i faget teknologi, på F-niveau. Kort fortalt omhandler forløbet bæredygtighed, med et særligt fokus på biobaserede byggematerialer. Forløbet har til hensigt at vække elevernes interesse indenfor bæredygtighed generelt, samt at give dem en forståelse for at der findes mange materialevalg, udover de gængse, eller ’konventionelle’ om man vil, som umiddelbart anvendes i stor stil på markedet lige pt.

Har du lyst at få et lignende besøg, give dine elever løft på ’teknologifags-området’, samt at blive klædt på til mere bæredygtighed og biomasse, så tag kontakt til Bjørk Andersen fra Videnscentret.

På billedet ses Thomas Knudsen fra TECH college, præsentere eleverne for den Moodle-platform hvor han har lagt forløbet ind i. Som udgangspunkt kommer forløbet i en Word fil, inkl. diverse skabeloner og power points, men alt dette kan skolerne naturligvis anvende og lægge ud som de måtte ønske, således at det passer til deres praksis.