Skrevet af Lars Jensen, Projektudvikler ved Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Kender du Havnens Hænder? Havnens Hænder sælger udelukkende materialer, som bidrager til at nedbringe CO2-regnskabet.

”Vi ønsker at sætte gang i den grønne omstilling i byggebranchen. Det konventionelle byggeri sviner helt unødigt, og der er behov for at se nye veje, hvis vi for alvor skal rykke ved branchens klimaaftryk.” udtaler Magnus Henriques, som er en af de tre indehavere af Havnens Hænder.

Mikkel Damgaard Nielsen, Karl Nørgaard og Magnus Henriques har alle stor erfaring som håndværkere, Mikkel og Magnus som murere og Karl som tømrer. Sammen udgør de en fantastisk trio, som løfter den biobasserede byggebranche til nye højder.

Havnens Hænder holder til på Refshaleøen i København, som både huser kontor, byggemarked, showroom samt workshopafdeling. Deres vision er at få byggebranchen til at se potentialet i de naturlige materialer og vigtigheden i at omstille nu. Derfor rådgiver, underviser og formidler de tre indehavere viden om bæredygtige materialer, løsninger og principper indenfor byggeri.

Mikkel, Karl og Magnus, har tre vigtige principper som de handler efter:

Biobaseret

Alt der gror, optager CO2 i sin vækst. Byggematerialer fremstillet af fornybare ressourcer er vejen frem, hvis man vil reducere CO2-aftrykket i byggebranchen.

Diffusionsåbenhed

Alt levende har brug for at kunne trække vejret, det samme gælder for de bygninger vi skal opholde os i. En bygning skal kunne ånde.

Sundt indeklima

Moderne mennesker opholder sig op til 90% af tiden indendøre. Derfor er det, efter deres mening, helt afgørende at huse ikke afgiver farlig kemi.

Oplev produkterne

Havnens Hænder har lavet en Sample Box, hvor det er muligt at føle, mærke og dufte til de biobaserede og bæredygtige byggematerialer. Vedlagt i Sample Box’en, er deres materialekatalog, som giver et overblik over materialernes egenskaber, anvendelse og produktion. Boksen kan lånes fra videnscentret og anvendes i relevante undervisningssituationer.

  • Hempcrete
  • Hamp
  • Græs
  • Ler
  • Kork
  • Biocement
  • Plantefiber
  • Træspån

Du kan også downloade deres katalog som PDF 

Kork som byggemateriale

Kork er den ydre bark af korkegetræet. Den har en lukket cellestruktur som gør, at materialet er let, antistatisk, lufttæt, vandtæt, modstandsdygtig over for syrer, brændstoffer og olier og kan ikke rådne. Hvert år absorberer korkegeskovene helt op til 14 millioner tons CO2.

Portugal producere ca. 55 % af verdens kork og op mod 75 % af korkpropper stammer herfra. Det tager mange år at producere kork og i Portugal plejer man at sige, at når der plantes en korkeg, gør man det for sine børnebørns skyld. Kork kan høstes første gang når en korkeg er 25 år gammel, Høsten foregår i maj/ juni måned og der kan høstes ca. hver 9. år.

Høsten sker med håndkraft, hvor barken skrælles af i store flager med knive og macheter og transporteres herefter til fabrikker, hvor den bliver kogt og renset.

Havnens Hænder har valgt at være leveringsdygtig i det portugisiske produkt Amorim, som laver kork der kan bruges som lyd- og varmeisolering i gulve, vægge, tage og facader. Det egner sig særligt godt til indvendige akustikplader. De kan males med f.eks. kalk- og lermaling. Materialet egner sig også rigtig godt som vedligeholdelsesfri bygningsfacade, hvor det vil patinere smukt over i de grålige nuancer.

Amorims korkmaterialer er lavet af resterne fra vinpropproduktionen.

MIN foretrukne træspånplade

Havnens Hænder kan levere en fantastisk  træspånplade som får selv de gamle spånpladetømre til at overveje deres valg af materialer.

Den tyske producent Pfleiderer, har lavet en formaldehydfri træspånplade, som er velegnet til bærende formål i fugtige områder. Pladen kan bruges på samme måde som gængse træspånplader. Pladen består af 3 lag træspåner, som er presset sammen med en formaldehydfri lim. Pladerne kan samles helt tæt i fer og not. Generelt består deres mix af 95 % nåletræ og 5 % løvtræ. Producenten bruger træ fra udtyndning i skove, brudt træ og resttræ fra savværker og skov. Ingen gamle træer fælles. Træet leveres til produktion inden for en radius af 200 km. Pfleiderer har endda en specialiseret træaffaldssortering, som sikrer at der udelukkende bruges genbruges træ fri for biologiske, kemiske, organiske, metalliske og mineralske forureninger.

Helt sikkert et produkt, som efter min mening burde overtage rollen i byggeri og inventar, fremfor de kendte spånplader med formaldehyd og tvivlsomme produktionsmetoder.

Biocement fliser

Producenten Biomason har den smarte løsning, som kan erstatte den traditionelle cement i beton. I Sample Box’en fremvist som fliser, opbygget med en ny bioteknologi, der immiterer naturen. Biomason fliser dannes på samme måde som korelrev. Fliserne produceres i stuetemperatur, hvor producenten kombinerer naturlige bakterier med næringsstoffer og genanvendte komponenter – det endelige produkt består af 85 % genanvendt granit og 15 % biologisk dyrket kalksten.

Flisen har det laveste CO2 -aftryk på markedet. De kan bruges inde som ude og i alle retninger, som gulvflise og facadeflise med samme montage metoder som vanlig.

Biomason er i fuld gang med at finde samarbejdspartnere i Danmark, så vi kan få lokalt produceret biobeton.