Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har været en tur forbi Kingo i Silkeborg.

Nedbrydningsarbejde ligger ganske vist normalt udenfor videnscentrets arbejdsområde, måske fordi uddannelsen som nedbryder er en arbejdsmarkedsuddannelse, og ikke indenfor EUD-regi hvor videnscentrene har deres rammer.

Ikke desto mindre har nedbrydningsbranchen en særdeles stor rolle at spille når det kommer til bæredygtighed, og herunder bevarelse af naturens ressourcer, samt minimering af klimagasser. Af samme årsag har det længe været et ønske at besøge virksomheden, som nok kan siges at være en af de store spillere på det danske ’nedbrydningsmarked’.

Kingo har gennem årene ændret struktur, og består derfor nu af flere virksomheder, med hver deres område.

Kingo Karlsen A/S står for den traditionelle del, eller kerneområdet om man vil, herunder nedrivning, miljøsanering, miljøkortlægning, og senest også delen kingoauktioner. Sidstnævnte er et spændende tiltag, hvor effekter fra bygninger som skal fjernes bliver sat til salg via online auktionshuse rundt i landet. Effekterne afhentes direkte i den pågældende bygning, inden en nedrivning og evt. sanering finder sted. Læs mere her.

Kingo Recycling A/S arbejder med at nyttiggøre bygge-, anlægs-, og industriaffald, og råder over grunde i Silkeborg, Aalborg, samt Ringkøbing. Opgaverne spænder vidt, lige fra rensning af industrielt spildevand, genanvendelse af asfalt, nedknusning af beton, til håndtering af forurenet jord. Læs mere her.

Billederne i artiklen er, medmindre andet er oplyst, alle taget fra modtagepladsen ved Kingo Recvcling i Silkeborg.

Nedknusning af beton til nyttiggørelse. Kingo Recycling nedknuser ikke selv, men indlejer et firma til opgaven når der er tilstrækkeligt med materiale på pladsen.

Nedknusning af affald til deponi. Affaldet køres til Reno Djurs.

Lettere forurenet træaffald. Affaldet må køres til forbrænding, Havde træet været trykimprægneret var det blevet kørt til Tyskland, som har de rette anlæg til at behandle denne type affald. I baggrunden ses udtjent kunstgræs til genanvendelse.

En anden virksomhed i Kingo-regi er Kingo Unika Genbrug, som ligger i Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg. Virksomheden sælger brugte byggematerialer såsom tømmer, gulve, vinduer og døre, inventar, samt specialvarer. Se mere her.

Endelig findes der også JM Dansk Betonboring ApS, samt Brandt Diamant A/S.

Søen ude på modtagepladsen i Silkeborg skal tømmes én gang årligt, for at teknikere kan tage prøver af søens bundmateriale. Søen afvender det store område på pladsen, dog med undtagelse af området som indeholder forurenet jord og sand, dette vand ender i to store tanke, hvoraf den ene lige kan anes i øverste højre side af billedet.

Opsummering:

Der er mange udfordringer i byggebranchen når vi snakker bæredygtighed, men en af de helt store problemstillinger er at alt for stor en del af vores byggeaffald ender med at opnå en lavere kvalitet og funktionalitet, end den form som materialet/produktet havde inden det blev fjernet fra den bygning det sad i.

Nedbrydningsbranchen har en helt central rolle at spille i forhold til at få mere genbrug og upcycling introduceret i byggeriet, men som alle andre virksomheder der sælger et produkt, må der også være en køber som vil aftage materialerne. Her møder vi, som det ser ud i dag, desværre flere udfordringer. Kan en bygherre eks. få de mængder som denne måtte have brug for til sit kommende projekt? Hvad med kvaliteten – kan de projekterende parter regne på styrken i de brugte materialer? Sidst, men ikke mindst, ender materialerne tillige også ofte med at blive væsentligt dyrere end hvis man kørte ned i det lokale byggemarked og fik nogle spritnye mursten, lægter, beslag, eller hvad man nu kunne finde på, langet over disken.

Så der er lang vej endnu, men der er ingen tvivl om at nedbryderbranchen kommer til at spille en meget vigtig rolle i fremtidens cirkulære byggeri.

Videnscentret vil gerne takke Kingo Karlsen, og Kingo Recycling for deres gæstfrihed og villighed til at vise pladsen frem, og forhåbentligt bliver der snart lejlighed til at besøge virksomheden igen.