Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Der findes mange typer af isoleringsmaterialer. I dagens byggeri anvendes i stor stil mineraluld, som er en fælles betegnelse for stenuld og glasuld, med et kernemateriale på henholdsvis smeltede sten og smeltet glas. Mineraluld før 1997 skal, grundet indholdsstofferne, håndteres som farligt affald.

EPS er et andet kendt materiale, som består af lukkede luftfyldte celler af ekspanderet polystyren. Af andre produkter kan nævnes letbeton og lecablokke.

Produkterne anvendes til alt lige fra gulvisolering, isolering i vægge og lofter, som efterisolering indvendigt eller udvendigt, og meget andet, og vurderes, udover deres evne til at isolere, også på deres egenskaber indenfor brand, lyd og fugt.

Anvendelsen af de ’konventionelle’ isoleringsmaterialer er således enorm, men der imidlertid også et stort marked med en række såkaldte ’alternative’ isoleringsmaterialer. Måske betegnelsen ’alternativ’ mest skal ses i lyset af at der for nogle af materialerne endnu ikke er det helt store marked, mere, end hvad nogle måtte mene, for deres manglende kvalitet.

Der kan nemlig være mange fordele ved at se sig om efter andre muligheder end hvad de konventionelle isoleringsmaterialer kan tilbyde. Særligt når man ser på den energi som er tilført materialerne, kan der være grund til at se nærmere på udvalget. Andre årsager kan være arbejdsmiljø, eller eks. materialernes livscyklus.

Her kan isoleringsmaterialer af eks. cellulose, træfibre, halm, hampefibre, hør, ålegræs, eller eks. muslingeskaller, være en mulighed at tage op til overvejelse. Fælles for disse materialer er at de kan betegnes som biobaserede, og at de således kommer fra fornybare ressourcer. Samtidig har de en god miljøprofil, og kan have positive effekter på håndværkernes arbejdsmiljø.

Det skal naturligvis altid vurderes hvor isoleringsmaterialet skal anvendes, hvordan konstruktionen er bygget op, og hvilke krav som stilles til konstruktionen/materialerne. Særligt når det kommer til brandkrav, skal man sørge for at overholde de gældende regler. Imidlertid bør man dog ikke lade sig afholde fra at overveje isoleringsmaterialer af fornybare ressourcer, men i stedet se på dem som en mulighed, på lige linje med de mere gængse produkter.

Ønsker din skole en snak om isoleringsmaterialer, er du altid velkommen til at henvende dig til videnscentret.