Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed

Flere byggefirmaer og private begynder at få øjnene op for biomassens muligheder indenfor byggeriet. Biomasse har mange fordele, såsom muligheden for et bedre indeklima, mindre brug af kemi, samt ikke mindst en renere samvittighed overfor klimaet og naturen. Hvorvidt man går op i denne slags ting er selvfølgelig op til en selv, men flere og flere kan som efterhånden se fornuften i at bo et hus som ikke er fremmed for os mennesker, men hvor boligen i sig selv bidrager til et sundt miljø, samtidig med at vi efterlader os et mindre aftryk til kommende generationer.

I Vildbjerg mellem Herning og Holstebro, ligger virksomheden CBI Danmark. Handelsvirksomheden, som oprindeligt startede med papirisolering, forhandler i dag en bred række bæredygtige produkter. Sortimentet spænder lige fra isoleringsprodukter, herunder kerneproduktet papirisolering, til træfiberisolering, over til undertage, vindspærrer, dampspærrer og dampbremser, til forhandling af indblæsningsudstyr. Virksomheden afholder også flere kurser indenfor indblæsning af isolering, og har i den forbindelse over 75 partnerisolatører rundt om i landet, som er professionelle i at arbejde med virksomhedens produkter.

Virksomheden har været på markedet i over 10 år, og beskæftiger i dag 8 faste medarbejdere. Som mange andre virksomheder har der naturligvis været bump på vejen, både i forhold finansiering og efterspørgsel, men virksomheden har alligevel haft vind i sejlene, måske hjulpet på vej af at fokus skiftede fra nye køkkener og badeværelser, over til mere fokus på driftsenergi og dermed blandt andet efterisolering af husene.

I dag er der så kommet endnu et fokusområde, nemlig det at det er gået op for alle, at det ikke er nok at se udelukkende på selve driftsenergien, men ligeledes materialernes såkaldte ’indlejrede energi’ må tages i betragtning. Her kan virksomhedens produkter også fint være med, da produktionen af disse foregår med en lav udledning af CO2, sammenlignet med mange af de, på markedet, konkurrerende produkter.

Papirisolering

Som tidligere nævnt er papirisolering virksomhedens kerneprodukt. Papirisolering kommer fra genbrugsaviser, og er opbygget af hule cellulosefibre som har en isolerende effekt. Papirisolering kan anvendes mange steder i et byggeri, både ved nybyggeri og til efterisolering. Særlig i form af granulat har isolering gode egenskaber, da man på denne måde kan undgå kuldebroer, samt at metoden hjælper med at minimere spild under byggeprocessen.

Virksomheden fremhæver at Isocell papirisolering har flere gode egenskaber, herunder at produktet har en god fugtbestandighed, høj brandmodstand, samt at udtørrende salte beskytter isoleringen mod svamp og skadedyr. Desuden fremhæves det at papirisolering kan sikre et godt arbejdsmiljø, bedre indeklima, samt at produktet er effektivt som lydisolering.

Ydermere har papirisoleringen fra Isocell, som er det produkt virksomheden forhandler, opnået et Natureplus-certifikat. Natureplus er en international sammenslutning, som har fokus på bæredygtighed i boliger og byggerier, og uvildigt bedømmer materialer ud fra tests og prøvninger. Kilde: https://bygtek.dk/artikel/isolering/papirisolering-fr-natureplus-certifikat

Indblæst papirisolering anvendes primært i loftskonstruktioner, i hulmure, i etageadskillelser, samt i skillevægge.

Isocell papirisolering er FSC ® mærket (FSC-N003106)

CBI Danmark blev i oktober 2019 den første danske papirisoleringsvirksomhed i medlemsorganisationen FSC Danmark, der tæller NGO’er, detailkæder, grafiske virksomheder, møbel- og designvirksomheder, erhvervsorganisationer, leverandører af byggematerialer og mange andre. Medlemmerne er forskellige, men alle har det tilfælles, at de arbejder for, at vi bruger vores skove på en bæredygtig måde.

CBI Danmark blev i oktober den første danske papirisoleringsvirksomhed med licens til at promovere FSC-mærket papirisolering med FSC’s brand. Licensen betyder, at CBI Danmark er underlagt kontrol af produkternes mærkning, indkøb af FSC-certificerede produkter og korrekt brug af FSC’s brand og varemærker.

Generelt om papiruld

Papiruld består af cellolusefibre, og har været anvendt til isolering af bygninger i mange år. Industriel fremstilling af papiruld begyndte i USA efter anden verdenskrig, og i dag er anvendelsen af papiruld i lande som Tyskland, Østrig og Schweiz, oppe mod 25% af boligmassen (kilde: www.bæredygtigtbyggeri.dk). Råmaterialet er genbrugspapir og brandhæmmer. Som brandhæmmer anvendes borsalte, som er mineralske stoffer som findes naturligt i jord, hav- og drikkevand.

Ventilationsplader

CBI Danmark forhandler Isowind ventilationsplader. Pladerne anvendes som vindstop mellem spær, kan monteres såvel indefra som udefra, og byder på en meget nem montage.  Pladerne skal sikre, at eksisterende ventilation fortsat har adgang til det åbne loftrum, hvilket er særligt vigtigt at være opmærksom på ved efterisolering af en eksisterende tagkonstruktion. Når loftsrummet efterisoleres sker der det, at luften i loftsrummet bliver koldere om vinteren, og dermed ikke længere er i stand til at kunne transportere så meget fugt som tidligere. Derfor er det afgørende, at der fortsat er god og tilstrækkelig ventilation i loftsrummet, for at undgå kraftige angreb af skimmel.

Pladerne kan også anvendes ved såvel større tagrenoveringer, samt ved nybyggeri, og tilbyder her en hurtig og effektiv løsning, i stedet for mere traditionelle og tidskrævende opbygninger af vindstop mellem spær.

Træfiber

Udover Isocell papirisolering forhandler virksomheden også træfiberisolering fra producenten Hunton. Træfiberisoleringen, som hovedsageligt kommer fra norske skove, fremstilles primært af træflis. Træflisen kommer fra et miljøcertificeret skovbrug, i overensstemmelse med PEFC´s regler. Træfiberisolering kan anvendes til både væg, gulv, loft og tag, og har høj densitet hvilket bidrager positivt til de lydmæssige egenskaber, samt virker som en effektiv varmebuffer om vinteren.

Virksomheden fører træfiberisolering fra Hunton, både som granulat, samt i batts. Sidstnævnte kommer i et bredt spænd, lige fra 45 mm og til 195 mm i tykkelse. Anvender man batts skal man være opmærksom på, at det kræver specialværktøj til bearbejdning, for at opnå det bedste resultat, samt en effektive arbejdsproces.

Generelt om træfiber

Træfiber er et relativt nyt isoleringsmateriale. Det har været brugt i Danmark siden 1990’erne, og i Sverige siden 1980’erne (kilde: www.bæredygtigtbyggeri.dk). Isoleringen bliver lavet af flis, som bliver forarbejdet til en fin uld. Skal ulden laves til måtter, tilsættes der binder, som ofte kan bestå af polyethylenfibre, hvilket i så fald betyder, at isoleringen ikke vil kunne komposteres, men i stedet genanvendes eller indgå i energiproduktion. Tjek endvidere deklarationen for brandhæmmere, vandskyende stoffer, mm.

Træfibre er et hygroskopisk materiale med en god evne til at håndtere fugt. For træfiberisolerings vedkommende vil det sige, at materialet nemt optager fugt, samtidig med at denne nemt afgives til omgivelserne igen. Materialet egner sig derfor godt til åndbare konstruktioner, hvor en diffusionsåben dampspærre tillader indeluften at vandre kontrolleret igennem konstruktionen.

 

 

Undertage, vindspærrer, dampbremser- og spærrer

Udover isolering forhandler CBI Danmark også en lang række tilhørende produkter, eks:

  • En række diffusionsåbne undertage fra Omega, inkl. tilbehør i form af tape, klæbefuge, manchetter, mm
  • En række diffusionsåbne vindspærre i banevarer fra Omega, samt tilbehør i form af tape og klæbefuge
  • En række produkter inden for dampspærre og dampbremser, f.eks. Øko Natur, Airstop, FH Forte, samt Timbertex, inkl. tilbehør i form af tape, folieklæber, manchetter, mm. De diffusionsåbne dampbremser fås med forskellig sd/Uz værdier, så man altid vil kunne finde den rette grad af tæthed til indvendig brug

Når man bygger med diffusionsåbne dampspærrer, anbefales der som tommelfingerregel en forskel på den indvendige og den ydre membran på 5-10 gange. Dvs. at den indvendige dampbremse skal have en tæthed på 5-10 gange højere, end den udvendige vindspærre. På den måde sikrer man sig at fugten ikke bliver ophobet inde i konstruktionen, og at den vil blive ledt ud mod det fri.

Det anbefales altid at anvende det til produktet tilhørende tilbehør, da der på den måde er sikkerhed for at produkterne fungerer sammen, og samtidig kan det i mange tilfælde ligefrem være en del af garantien.

CBI Danmark forhandler også produktserien Agepan fra den tyske virksomhed Sonae Araocu. Agepan produkterne, som alle er diffusionsåbne, dækker en større række pladematerialer, som anvendes til vindspærre, og undertage. Produkterne bidrager positivt til bygningens isolering, samtidig med at de er afprøvede indenfor lydsikring, og brandkonstruktion. Serien produceres så vidt muligt med PEFC/FSC-certificering, ligesom den rummer IBU-seglet, samt et Øko-label (type III). Pladerne er limet uden brug af formaldehyd. Pladerne sikrer god beskyttelse af den indvendige konstruktion under byggeprocessen, og når byggeriet står færdigt, kan pladerne – efter beregning – indgå som en del at det afstivende system.

Indblæsningsudstyr

CBI Danmark har forhandlet indblæsningsmaskiner siden 2009, og tilbyder maskiner til lige fra den lille virksomhed til de større virksomheder, der ønsker at kunne leve af isoleringsarbejdet. Der føres maskiner fra 2 producenter, hvor det ene er produceret af Isocell, under varemærket Isoblow. Indblæsningsmaskinerne kan, udover til papirisolering, også anvendes til træfiber, glasuld og stenuld.

Det andet mærke er amerikansk og kommer fra Krendl, som har produceret maskiner i over 50 år.

Certifikat

CBI Danmark har over 75 partnerisolatører, som alle har gennemgået CBI’s eget certificeringskursus i behandling af Celloluse Baseret Isolering fra CBI Danmark A/S. På denne måde sikrer virksomheden sig, at de isolatører, som de samarbejder med, kender til brugen af produkterne, og ved hvordan produktet anvendes i en given sammenhæng.

Generelt er der en løbende sparring mellem CBI og virksomhederne, således at de udførende altid kan få hjælp til, hvordan en opgave skal udføres korrekt.

”Når isoleringen bliver indblæst korrekt, og der er det rette tryk i materialet, vil der ikke ske sammenfald. Undersøgelser har vist, at papirisolering i ydervægge 15 år efter ligger fuldstændig som på etableringstidspunktet uden at være sunket sammen” (kilde: www.bæredygtigtbyggeri.dk).