Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri har afholdt et webinar om arbejdsmiljø. Hensigten var at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsulykker.

Sygefravær kan koste dyrt for virksomheden, hvorfor der er godt med cost benefit i at investere i et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Samtidig vil en hverdag med fokus på sikkerhed og minimering af fysiske belastninger, kunne bidrage til en forlængelse af arbejdslivet, hvilket positivt vil kunne modsvare en forventet højere pensionsalder, samt et større behov for arbejdskraft i fremtiden. Som en lige så vigtig ting vil livskvaliteten også blive påvirket i en god retning, eks. ved at det muliggør en, for håndværkeren, mere aktiv fritid, samt at det potentielt kan afholde nogle fra at opleve en psykisk negativ påvirkning, der kan opstå ved en for tidlig eksklusion fra arbejdsmarkedet.

 

Webinaret havde forskellige oplægsholdere som kom med hver deres præsentation:

  • ’Velkomst’ v. Bjørk Andersen fra Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri

’Hvordan står det til med arbejdsmiljøet i byggebranchen’, v. Thomas Stenbakken, fra BAM-BUS. Thomas kommer blandt andet ind på Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, samt en præsentation af hjemmesiden BygErgo.dk

  • ’Præsentation af EXO-skelettet’, v Arne Urskov fra EXOWEAR. Arne viser de 3 produkter: ShoulderX, backX, samt legX. Produkterne kan hjælpe med at aflaste kroppen, når man arbejder i belastende arbejdsstillinger

Materialer som kan ses i forbindelse med denne artikel:

  • Webinaret kan ses i dets fulde længde på linket.
  • Derudover kan du se oplæg fra EXOWEAR og BAM-BUS.

 

Webinaret retter sig primært mod byggeriets uddannelser.

Bemærk at det viste udstyr, samt meget andet, kan lånes hos Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed, Klimarenovering og Byggeri. Videnscentret er til rådighed for hjælp til brug og opsætning af udstyret, samt hjælper med det praktiske omkring udlån.