Videnscenter for Håndværk og Byggeri, har sammen med undervisere fra partnerskolen, Roskilde Tekniske Skole, påbegyndt udvikling af projekter der skal implementere ”IoT” i erhvervsuddannelserne, til eleverne i relevante brancher.

IoT er et bredt koncept, der kan inddrage alt udstyr, værktøj, brugsgenstande, m.v. der på én eller anden måde interagerer via internettet. Det vil, for nogle håndværksfag, også være relevant at inddrage konceptet ”Industri 4.0” i dette arbejde.

Idéen er at opbygge et mobilt ”IoT-center”, i et af Videnscentrets Mobile Teknologi Centre (MTC), så selv om ”IoT-centret” er mobilt, vil det alligevel være tilgængeligt 24/7.

MTC’erne er allerede udstyret med ”Things” der kan udveksle data via internettet, bl.a. det hybride solcelleanlæg, der også vil kunne drive IoT-centret, selv når det er på landevejen, fra f.eks. Videnscenteret til en erhvervsskole. Ud over solcelleanlægget, er MTC’erne udstyret med f.eks. overvågning af temperatur og fugtighed i forskellige vægkonstruktioner, styring af varmeanlæg, videoovervågning, alamanlæg, m.v. Alle dette udstyr, vil naturligt indgå i IoT-centret.

Videnscenteret ønsker et bredt felt af udviklere til projektet, så hvis du, eller din skole, har gode idéer til IoT-centret, vil vi meget gerne høre fra dig.
Kontakt Projektleder, Agner Nielsen på e-mail: agn@learnmark.dk eller mobil: 2010 7663, hvis du har gode idéer eller kommentarer til IoT og til projektet.