Til januar 2021 kommer der et nyt undervisningsmateriale til området bæredygtigt byggeri, ’En bæredygtig væg - Let ydervæg i træ, af bæredygtige byggematerialer’. Materialet dækker undervisningen i faget Teknologi på F-niveau, og er rettet mod 2. grundforløb på Træfagenes byggeuddannelse.

Hensigten med forløbet er at give underviserne på grundforløbet en mulighed for at afvikle et praksisnært forløb i emnet bæredygtigt byggeri, og hertil egner målene i Teknologi-faget sig særdeles godt.

Forløbet kan enten anvendes i sit samlede omfang, hvilket i så fald vil dække hele undervisningen i faget, eller der kan anvendes delelementer, i det omfang det måtte ønskes. Sidstnævnte giver mulighed for at arbejde med andre temaer end bæredygtigt byggeri, hvorimod det samlede forløb altså sigter mod at introducere eleverne for bæredygtigt og biobaseret byggeri, i en teoretisk og praksisnær sammenhæng.

Centralt for forløbet er at eleven indledningsvist præsenteres for en række cases, som skal danne udgangspunkt for elevens videre arbejde. De enkelte cases skal anvise en indgangsvinkel til hvilke alternativer som bæredygtigt byggeri kan bringe ind i byggeriet, set i forhold til den konventionelle byggetradition. Eleven vælger én case, som denne arbejder videre ud fra.

De øvrige elementer i faget skal sørge for at eleven lærer at arbejde systematisk med en udviklingsproces. Generelt i faget vil eleven skulle bruge håndværksmæssige færdigheder, såvel som der stilles krav til det kreative og innovative arbejde. Ligeledes er elevens dokumentation af arbejdsprocessen særdeles vigtig.

Forløbet kan findes på hjemmesiden fra starten af januar, og kan således anvendes på de kommende grundforløb 2 til foråret.