Videncentret åbner op for, at undervisere kan låne virtual reality udstyr som et klassesæt. Der kan lånes op til 15 Oculus Quest for Enterprise samt 15 tablets fordelt over tre kasser med 5 sæt i hver.

Undervisere kan integrere VR i undervisningen med nem skridt for skridt opsætning, som ikke vil kræve andet end opstart af VR headset, tablets og valg af undervisningsindhold i VR headsettet. Der medfølger instruktion af opsætning af klassesættet og videncenterportalen vil have instruktionsvideoer, som vil guide underviserne gennem brug af udstyret før de tages i brug.

For eleverne betyder det, at en person tager VR headsettet på og vælger det ønskede program fra en låst menu, som er begrænset til adgang til undervisningsmateriale. Det kan f.eks. være termografisk byggeinspektion eller byggepladsindretning, hvor en elev bevæger sig rundt i det virtuelle univers og løser de givne opgaver. Den anden elev bruger den medfølgende tablet til at streame og følge med i, hvad der sker i headsettet samt tager screenshots. Det giver muligheden for at begge kan lave en fælles drøftelse og opfølgning af hvad der er udført og sket i virtual reality forløbet. Oplevelsen er derfor ikke begrænset til en enkelt person, men involverer samarbejde omkring de forskellige udfordringer, som der er lagt indenfor de forskellige programmer. Muligheden foreligger, at eleverne kan bytte roller, så begge får muligheden for at prøve rollerne som hhv. udførende og observerende/udførende person.

Sammen med klassesættet vil følge lån af en desinfektionsboks fra danske producent GC Healthcare. Denne boks vil have kapacitet til at rense headsets, controllere og tablets for Covid19 og andre former for virus – alt uden brug af kemikalier. Desinfektionsboksen er blevet testet med beviselig effekt og følger simpel instruktion med til boksen, så det er nemt for underviseren at planlægge desinfektion af op til 16 VR headsets og medfølgende udstyr på kort tid. Husk at denne del af forberedelsen vil kræve lidt ekstra tid, så alt er sat op til sikker brug i undervisningen.

Udstyret kan bookes på www.bookmtc.dk fra ultimo januar 2021. I det kommende behøver man ikke længere at booke en af MTC’erne for at få fingrene i vores udstyr. Vi har købt en trailer, som erhvervsskolerne kan booke, samtidig med at de booker udstyr. Dette bliver, som nævnt, muligt fra ultimo januar 2021, og der er skolerne der selv skal hente udstyret.

Skriv en kommentar