Oplev VR-udstyr med hele klassen

Videncentret åbner op for, at undervisere kan opleve virtual reality udstyr som et klassesæt. Vi har op til 15 Oculus Quest for Enterprise samt 15 tablets fordelt over tre kasser med 5 sæt i hver.

Undervisere kan integrere VR i undervisningen med vejledning og supervision fra en af vores medarbejdere. Der instrueres i opsætning af klassesættet og videncenteret, samt partnerskoler vil guide underviserne gennem brug af udstyret før de tages i brug.

For eleverne betyder det, at en person tager VR headsettet på og vælger det ønskede program fra en låst menu, som er begrænset til adgang til undervisningsmateriale. Det kan f.eks. være simulering i bygningstermografi eller byggepladsindretning, hvor en elev bevæger sig rundt i det virtuelle univers og løser de givne opgaver. Den anden elev bruger den medfølgende tablet til at streame og følge med i, hvad der sker i headsettet samt tager screenshots. Det giver muligheden for at begge kan lave en fælles drøftelse og opfølgning af hvad der er udført og sket i virtual reality forløbet. Oplevelsen er derfor ikke begrænset til en enkelt person, men involverer samarbejde omkring de forskellige udfordringer, som der er lagt indenfor de forskellige programmer. Muligheden foreligger, at eleverne kan bytte roller, så begge får muligheden for at prøve rollerne som hhv. udførende og observerende/udførende person.

Sammen med klassesættet kan der medfølgende lånes en desinfektionsboks fra danske producent GC Healthcare. Denne boks vil have kapacitet til at rense headsets, controllere og tablets for Covid19 og andre former for virus – alt uden brug af kemikalier. Desinfektionsboksen er blevet testet med beviselig effekt og der følger en simpel instruktion med til boksen, så det er nemt at desinficerer de 15 VR headsets og medfølgende udstyr på kort tid. Husk at denne del af forberedelsen vil kræve lidt ekstra tid, så alt er sat op til sikker brug i undervisningen.

Udstyret kan bookes på www.bookmtc.dk. I forbindelse med denne booking, følger der som nævnt en medarbejder, der supervisere og vejleder i brugen af VR udstyret.

Husk at brugerne af VR headset min. skal være fyldt 13 år og at vores VR simuleringer også kan rekvireres og installeres i jeres egne Oculus headset hvis det ønskes.