- hvad betyder det for droneuddannelsen og for dig som dronepilot?

Af Videnscenterchef Iver Gaarsted

Denne artikel kommer til at sætte fokus på de nye EU-regler for droner. Målet er at du få et grundlæggende kendskab til de nye EU droneregler.

 

Ved årsskiftet 2021 erstattes nationale regler med en fælles EU-regulering. Formålet med denne reform er at skabe et virkelig harmoniseret dronemarked i Europa med det højeste sikkerhedsniveau, der kommer til at gælde for alle EU-lande. Ikrafttrædelsen skulle have været juli 2020, men på grund af Corona har EU-kommissionen besluttet at udsætte den generelle ikrafttrædelse af Forordning (EU) 2019/947 fra 1. juli 2020 til 31. december 2020. Det gælder også for en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer for forskellige regler.

Der kan komme yderligere ændringer til EU-reglerne, men det ser ud til en generel lempelse af de eksisterende danske droneregler – men det må vi få at se når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indarbejdet særlige danske forhold.

Læs reglerne her.