Videnscentret har anskaffet en robot fra virksomheden ”Robot at Work”, en dansk virksomhed der fremstiller skræddersyede robotter til bl.a. byggeindustrien.

Robotten som videnscentret har købt, er en grundmodel, der lige nu, ikke kan noget. I den kommende tid, vil vi sammen med faglærere på erhvervsuddannelserne, virksomheder i relaterede brancher, samt Robot at Work udvikle robotten til at kunne håndtere forskellige arbejdsopgaver.

Robotten er i grundformen, en 2-akset robot, der i denne udviklings-/demonstrationsudgave er monteret på et standard rullestillads, så det nemt kan transporteres til erhvervsskolerne, hvor der fremadrettet kan arbejdes med robotten, og måske videreudvikles på funktioner og tilhørende værktøjer.

Den første arbejdsopgave vi udvikler til robotten, er udfræsning af fuger i murstensfacader. Her skal der udvikles en tredje akse, der kan føre fræsehovedet ind i fugen. Denne bevægelse skal være fuldt kontrollérbar med hensyn til det tryk som fræseren angriber fugen med. Herudover skal robotten udstyres med et ”Visionkamera”, der skal sikre at udfræsningen sker i fugen, og ikke i murstenen, uanset type og størrelse af stenen, og hvor veludført murerarbejdet oprindeligt er udført.

Vi glæder os til få gjort robotten køreklar. Skulle der være nogle der læser dette, som kan tænke sig at bidrage med idéer til udvikling af robotten, er du meget velkommen til at kontakte Agner Nielsen E: agn@learnmark.dk