Hvorfor skal hver enkelt erhvervsskole udvikle de samme forløb? Hvorfor bruger skolerne penge på det samme udstyr? Videnscenterchef Iver Gaarsted undrer sig – og han har en klar skole-appel:

”Vi kan som videnscenter være med til at løfte udviklingsopgaven for alle skolerne. Sikre, at der netop ikke sker dobbeltudvikling på skolerne af undervisningsforløb, eller at der bliver indkøbt det samme udstyr, som man ellers kan låne hos os, så skolerne selv kan vurdere, om udstyret giver mening i undervisningen på deres skole. Så helt grundlæggende handler det om, at vi kan og gerne vil løfte byrder fra den enkelte skole til gavn for alle skoler,” pointerer han.

Efter 3 år i drift er videnscentret nemlig ved at have fundet sine egne ben at stå på – og tilmed fået så mange ”venner” ombord i netværket, at videnscenterchefen godt tør komme med en garanti.

”Vi har efterhånden et netværk, som gør, at vi vil kunne være behjælpelig selv med meget komplekse og tekniske spørgsmål, der skal omsættes til undervisningsforløb. Det er ikke sikkert, at det lige er os, der sidder med den specifikke viden, men vi ved, hvem vi skal spørge,” siger han.

Opfordring: Kom med dine gode idéer

Derfor opfordrer han også skolernes faglærere til at melde ind med gode ideer og ønsker til nye projekter og undervisningsforløb.

”Så vil vi fra videnscentrets side gerne gå ind i en dialog om det, og vi vil også gerne bruge udviklingstimer på det, hvis ønskerne og ideerne er gode nok, og kan bruges bredt på alle erhvervsskoler, indenfor vores fagområder,” siger han.

Elever lærer at blive en bæredygtig håndværker

Lige nu arbejdes der eksempelvis indgående med bæredygtighed som tema, hvor elever og undervisere skal trænes i valg og håndtering af byggematerialer på nye bæredygtige måder, men også i selve det at være en ”bæredygtig” håndværker.

”Vi arbejder sammen med Saint Gobain om et nyt projekt, hvor fokus er på kommunikation og vidensdeling mellem fagfolkene på en byggeplads i forhold til byggeprojekter, nem registrering og værktøjer til fx opmåling, tænke i logistik og levering af byggematerialer samt konfiguration af byggesystemer. Alt sammen skal det foregå i et digitalt univers,” siger Iver Gaarsted.

”Derudover vil platformen også rumme detaljeret træning i, at håndværkerne bliver bedre til at vurdere på, hvilket udstyr der giver de bedste bæredygtige løsninger, og endelig vil der være træning i, hvordan færdige elementer fra producenterne bygges korrekt sammen. Kort sagt handler det om, at byggeriet bliver mere effektivt og laver færre fejl i alle sine led,” siger Iver Gaarsted.

Derudover arbejder videnscentret også med Rockwool omkring nye vægmoduler, som er mere effektive end traditionelt opbygget vægge.

Undervisningsforløb på buffet-maner

En udfordring for videnscentret har været, at man skal dække i alt 16 erhvervsuddannelser med undervisningsforløb. Det har betydet, at videnscentret i sine første 3 leveår har haft stort fokus på at dække uddannelserne af – nu er ambitionen en anden.

”Vi vil gå efter, at vi laver flere korte undervisningsforløb, der er målrettet specifikt til særlige områder i undervisningen. På den måde vil underviserne meget nemmere kunne bruge materialet i deres løbende undervisning,” pointerer Iver Gaarsted, der på den måde vurderer, at faglærerne kan sammensætte deres egen buffet af små undervisningsforløb, der passer mere præcist ind i elevernes behov og herved er nemmere at indpasse i faglærernes egne undervisningsforløb.

”Og så vil vi også have fokus på tværfaglige forløb, hvor de unge uanset deres faglige baggrund får en fornemmelse af, hvordan deres beslutninger som håndværkere vil have betydning for de store klimaudfordringer. Eksempelvis går vi med overvejelser om at udvikle et VR-/undervisningsforløb med titlen ”Klimarenovering i byggeriet”, der vil kunne simulere, hvad menneskeskabte klimaforandringer har af indvirkning på vores miljø, samt hvordan man kan afhjælpe problemerne i forhold til fx store regnmængder med oversvømmelser til følge. Vi vil også arbejde med CO2-aftrykkets betydning ved typiske fejl og mangler i et byggeri,” siger han.

Viden fortsætter med at komme på hjul

Men en ting er de digitale løsninger. Noget andet er, at videnscentret også er kendt for at være ”dem med viden på hjul”.

Også når det kommer til de to mobile teknologicentre (MTC) er der lagt i bæredygtigheds-kakkelovnen til fire år mere på landevejene.

”Vi har udviklet en del flere ting til centrene, som vi glæder os meget til at præsentere på skolerne. Blandt andet har vi fået udviklet nye vægkonstruktioner baseret på høj isoleringsevne, selv om isoleringen er markant tyndere, ler som byggematerialer og bæredygtig isolering i halm. Vi oplever stadig, til stor glæde for os, at leverandørerne af udstyr og materialer er meget interesserede i at være i tæt samarbejde med os, og der er også en stor villighed til at sponsorere udstyr og materialer til videnscentret,” siger videnscenterchefen.

Men ambitionen er den samme, hvad enten det handler om bæredygtig viden på hjul eller bæredygtig viden på digitale platforme.

”Vi vil være erhvervsskolernes fælles udviklingsafdeling,” siger Iver Gaarsted.