Virtuel simulering i bygningstermografi virker

Virtual reality bliver mere og mere populært i undervisningen på landets erhvervsskoler, og teknologien virker spændende og motiverende for eleverne. I udvikling af undervisningsmaterialer i VR har vi faglærere haft mange ideer om indhold og emner. Det viste sig dog hurtigt, at vi måtte holde fokus på at opnå relevante læringsmål og at skabe simulerede situationer, som ellers ikke er mulige i elevernes daglige læringsrum.

Af Lars Jensen, projektudvikler ved Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

Med et emne som bygningstermografering var det oplagt at skabe de optimale forhold for inspektion af et hus i et virtuelt univers og placere fejl i bygningen, som lægger op til løsningsorienteret debat i klassen. VR-forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri og produktionsstudiet Khora til fri afbenyttelse af alle landets erhvervsskoler, deres undervisere og elever.

Lærlinge får større udbytte af undervisningen 

Som udførende håndværker er der sjældent brug for et termisk kamera. Der er dog mange gode grunde til at lære, hvad bygningstermografering er, og hvad det kan bruges til. Det nok også årsagen til, at der i tømreruddannelsens læringsmål er beskrevet, at eleverne skal have kendskab til de metoder, der bruges til lokalisering af utætheder med bygningstermografering. Samtidig er det vigtigt, at eleverne får kendskab til, hvordan der ved hjælp af udstyr som en Blower-door-enhed kan skabes undertryk i en bygning. Fokus bør altså være, at eleverne skal få et kendskab til metoder og begreber, fremfor at opnå en certificering i bygningstermografering.

I undervisningen, er der tidligere fremvist video og billeder af bygningstermografering for at give eleverne en ide om, hvad værktøjet kan bruges til. De seneste år har vi på skolerne haft termiske kameraer, som eleverne kan afprøve og bruge på skolens bygninger. Udfordringerne er, at en termisk inspektion af bygninger kræver en temperaturforskel på minimum 10-15 grader mellem inde- og ude-temperaturerne for at kunne se områder med kuldebroer eller problemer med vindtræk. Derudover er det ikke alle skoler, der er så ”heldige” at have fejl og problemer i deres bygninger, som kan findes med et termisk kamera. Derfor ender det ofte med en teoretisk gennemgang og en praktisk inspektion med et tvivlsomt udbytte.

Erfaringer fra praksis

For at blive klogere på, hvordan termografering fungerer hvilke fejl der findes, og hvad der skal gøres, når der findes områder med problemer, har jeg allieret mig med Elma Instruments, som er leverandøren af de velkendte termiske kameraer fra FLIR. Deres kendskab til udstyret og erfaringerne fra deres kunder giver dem en masse viden, som jeg er glad for at kunne lukrere på. Product manager, Per Braad fra Elma Instruments har hjulpet mig med at gennemgå og validere den første gennemgang af den virtuelle simulering af bygningstermografi, som VR-udviklerne lavede.

Vigtigst af alt har jeg fået en stor sparring og støtte fra Kurt Lynge Christensen der er energikonsulent, byggesagkyndig og indehaver af Dansk Bygningsrådgivning, som med mange års erfaring i rådgivning og inspektioner af alle typer bygninger har været en uundværlig samarbejdspartner i udviklingen af det virtuelle forløb. Kurt Lynge Christensen har fortalt og forklaret, hvilke fejl han ofte finder med termografering i boliger og givet os en bedre forståelse for, hvilke problemområder vi med fordel kan inddrage i vores virtuelle bygningstermografering. Han har fremvist termiske billeder fra virkelige inspektioner, der som referencebilleder har dannet grundlaget for visualisering af problemerne i VR.

Dansk Bygningsrådgivning udfører bygningstermografering og tryktest på boliger, erhvervsbygninger og produktionsanlæg i hele landet. Her får kunderne en grundig analyse og tolkning, der er baseret på 25 års erfaring indenfor entreprenør- og bygningsingeniørarbejde, hvilket helt naturligt danner baggrund for en meget solid byggeteknisk viden til behandling af svigt og forbedringsmuligheder i bygningskonstruktioner.

Udviklingen af VR-materialer i videnscentret 

Vi valgte i Videnscenterfor håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeriet, at bruge et professionelt produktionsstudie, som har erfaring med udvikling af simuleringer i virtuel virkelighed (VR).

Firmaet Khora, som hører til i Høkerboderne i København, har hjulpet og vejledt os i, hvad værdipotentialet ved VR er, og hvordan vi sammen skaber meningsfulde og læringsrige simuleringer til erhvervsskolernes elever.

”VR har vist sig at være et effektivt medie til træning af arbejdsopgaver hos medarbejdere og elever. Flere studier viser, hvordan man ved at simulere virkeligheden gennem VR kan træne folks hjerne til at huske ting bedre via muskelhukommelse,” fortæller Jonathan Komang-Sønderbek, projektleder og forretningsudvikler hos Khora.

Han uddyber, at der findes adskillige internationale eksempler fra organisationer som fx Walmart, Volkswagen og i hospitalssektoren, hvor man har anvendt VR til at træne medarbejdere i konkrete arbejdsopgaver. Her har vi set virtuelle træningseksempler på alt fra kundehåndtering i butikker til samlebåndet på en bilfabrik, til udførelse af komplicerede knæoperationer,

I videnscentret havde vi mange gode ideer til oplevelser og undervisning i VR, og det blev hurtigt klart, efter de første workshops med Khora, at fokus skulle være på de situationer, som skolerne har svært ved at genskabe i undervisningen. Det giver derfor ikke mening at udføre et håndværk i VR, når man kan gøre det bedre i skolens værksteder. Derfor blev valget i første omgang bygningstermografering, hvor en simulering kan fremvise situationer og opstille særlige vilkår, som skolerne ikke kan genskabe i egne lokaler.

Jonathan Komang-Sønderbek fortæller også, at VR også har vist sig at være et interessant værktøj for danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Khora samarbejder med flere af landets videncentre, hvor de bl.a. har bygget virtuelle træningsmoduler indenfor sosu-området, elsikkerhed og i dette projekt om bygningstermografi.

”I et tæt samarbejde med Videncenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri har Khora sammen med eksterne eksperter og undervisere fra erhvervsskolen Learnmark Horsens gennem en iterativ designproces formået at skabe et virkelighedsnært scenarie af noget, som er svært at træne og simulere i virkeligheden. På denne måde kan vi gennem VR udfordre eleverne og samtidig spare skolerne for en masse ressourcer på længere sigt. Vi ser helt klart VR som et redskab, som flere og flere skoler kommer til at anvende i fremtiden,” understreger han.

Elevernes oplevelse

Den nyudviklede simulering i bygningstermografi har gjort stort indtryk på elever og undervisere, som har testet forløbet. Mulighederne for at se, opleve og træne fejlfinding med et termisk kamera har hjulpet eleverne til bedre at forstå teknologien.

Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri har udviklet undervisningsforløb til termografering, og udlåner gerne klassesæt af termiske kameraer til erhvervsskolerne. Her undervises eleverne i de generelle termer og teknikker, der bruges, og den nye simulering i en virtuel virkelighed er et godt supplement til undervisningen. Nu er det muligt for eleverne at opleve de optimale temperaturforhold for bygningstermografering og samtidigt skulle finde indlagte problemer, som forhåbentligt ikke er nemme at finde på skolens bygninger med de lånte kameraer.

Denne video viser et lille udsnit af den virtuelle bygningstermografering.