Den politiske aftalekreds bag erhvervsuddannelsesreformen afsætter nu midler til at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelser.

Fantastisk nyhed på en grå tirsdag

Vi kunne knap nok få armene ned, da vi fik den glædelige nyhed – alle videnscentre får bevilliget penge til drift og udvikling de kommende fire år. Nyheden spredte sig hurtig fra værtsskolen, Learnmark Horsens, til partnerskolerne i Hadsten og Roskilde.

 

Unikt samarbejde løfter erhvervsuddannelserne

Niels Yde, der er direktør på Learnmark Horsens, bifalder Undervisningsministeriets beslutning om at videreføre videnscentrene, og han mener, det er en blåstempling af det store arbejde, der er lagt i at opbygge videnscentrene.

”Vores videnscenter har vist sin værdi i at få løftet det faglige niveau i erhvervsuddannelserne og givet dem adgang til nyeste teknologi. Vi har sammen med Roskilde Tekniske Skole og Den jydske Haandværkerskole opbygget et helt unikt videnscenter, og det samarbejde vil vi styrke og udbygge, så videnscentrets tilbud bliver endnu stærkere og kommer endnu flere til gavn,” siger Niels Yde.

Han tilføjer, at skolens videnscenter er blevet særligt stærkt inden for bæredygtighed, hvor videnscentrets undervisere og projektudviklere hele tiden holder sig opdateret med den nyeste teknologi og viden inden for området.

 

Fortsætter målrettet arbejde

Videnscenterchef Iver Gaarsted er glad for den ny bevilling, som er med til at sikre, at endnu flere elever på erhvervsuddannelserne og i grundskolerne samt virksomheder får gavn af den ekspertise, som videnscentret har opbygget siden starten i 2018.

”Vi har arbejdet benhårdt på at nå dertil, hvor vi er i dag, og vi fortsætter nu med at formidle den nyeste viden inden for især bæredygtigt byggeri og klimarenovering. Det kan vi kun gøre, fordi vi har et godt samarbejde med erhvervsskolerne, producenter og virksomheder i hele landet,” siger Iver Gaarsted.

 

Mobilt videnscenter giver fleksibilitet

Grundidéen i videnscentret er, at det skal køre ud til eleverne på landets erhvervsskoler, i stedet for at eleverne skal komme til videnscentret. Derfor har videnscentret to store mobile teknologicentre inden for henholdsvis Byggeri og bolig og Industri og teknologi, som skolerne gratis kan benytte. De er spækket med den nyeste teknologi inden for området, som en enkelt erhvervsskole ikke har råd til at investere i. Derudover har videnscentret udviklet mange undervisningsforløb, som faglærere frit kan bruge i undervisningen.

”Vi sætter fremover også fokus på et endnu tættere samarbejde med erhvervsskolerne og deres faglærere, hvor videnscentret kan tilbyde sparring på projekter og undervisningsforløb. Vi har også mulighed for at frikøbe faglærere fra skolerne, så de kan indgå i udviklingsarbejdet,” fortæller Iver Gaarsted.

De mobile teknologicentre har lidt trange kår her i corona-krisen, og Iver Gaarsted glæder sig til, at de igen kan komme ud på skolerne.

”Den seneste tid har vi i stedet holdt online kurser i fx drone-teori og el-sikkerhed og lavet online sparringsmøder med faglærere på landets skoler, men det er nu en gang bedst, når vi oplever begejstrede erhvervsskolelever prøve vores virtuelle svejserobot eller termografi-kamera,” pointerer videnscenterchefen.