”Bliv bedre til bæredygtighed” er hovedtitlen på en publikation udviklet bl.a. af Teknologisk Institut og udgivet med støtte fra Energifonden i januar 2020. Og hvem vil ikke gerne blive bedre til bæredygtighed?

Af: Kim Faurschou, projektudvikler ved Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

 

Formålet er ifølge forfatterne ”at klæde dig og din virksomhed på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og at gøre dig klar til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Publikationen, som er på 88 sider har undertitlen ”En guide til entreprenører og håndværkere”, burde dermed også være særdeles interessant for både undervisere og elever på erhvervsskolerne.

Følgende emner tages op i publikationen:

  • Hvorfor blive bedre til bæredygtighed
  • Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift
  • Skab godt indeklima – lyd, lys og luft
  • Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger
  • Byg holdbart – vælg materialer til formålet
  • Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

I hver kapitel i guiden er der afslutningsvist en checkliste, som kort opsummerer de vigtigste prioriteringer inden for det enkelte emne. Checklisterne er gode, praktisk anvendelige og giver et godt og hurtigt overblik.

Målrettet undervisningsmateriale til erhvervsuddannelser og universiteter

Ud over guiden er der udarbejdet et casehæfte med to eksempler på bæredygtigt byggeri, samt undervisningsmateriale, som er målrettet erhvervsuddannelser og universiteter, hvor teori og praksis blandes. Undervisningsmaterialet bygger på en række danske kilder og litteratur om bæredygtighed.

Det samlede materiale kan bl.a. bruges til undervisning for at opkvalificere byggebranchen i forhold til bæredygtighed. Materialerne giver en teknisk indsigt i bæredygtighed og i en række centrale dimensioner af bæredygtighed.

Afsnittet omkring ressourcebesparelser er specielt interessant. Her tages udfordringen omkring måling af bæredygtighed op både med hensyn til udledninger, indlejret energi, livscyklus vurderinger og miljøvaredeklarationer.

Valg af materialer

Byg til ombyggelighed-afsnittet giver et spændende perspektiv på, hvordan man som håndværker kan påvirke valget af materialer. Det handler kort fortalt om, at alle materialer i byggeriet skal kunne tages ned og genbruges eller genanvendes senere i en anden sammenhæng. Dette skal ske så let som muligt, og uden at byggevaren skades ved nedtagning. Et perspektiv som introducerer både tidsfaktoren i byggeriets levetid og perioden derefter.

Dokumentation – miljømærker og deklarationer

Guiden afsluttes med et afsnit omkring dokumentation. For byggematerialers bæredygtighed er der en række forskellige mærkningsordninger og deklarationer, som kan dokumentere bæredygtighed – dog endnu ingen lovpligtige. Gennemgangen af de forskellige mærker, ordninger og deklarationer til certificering af bæredygtigt byggeri og byggematerialer giver et godt overblik over et kompliceret område. Et område som må forventes at få yderligere opmærksomhed de kommende år.

Publikationen kan findes her.