Videnscentret har i 2019 gennemført en række faglærerkurser for undervisere på erhvervsskolerne over hele landet. Fokus har været på at inspirere underviserne til at arbejde med bæredygtighed i den daglige undervisning. Kurserne har været succesfulde, og vi er blevet bedt om at udvikle yderligere undervisningsmaterialer og kurser. (Læs mere om de kommende kurser her). Specielt har der været en stor interesse for de forskellige certificeringsordninger for bygninger og byggematerialer.

Vi planlægger derfor i 2020 at arbejde videre med disse emner og afholde faglærerkonferencer i forbindelse med Building Green i København både den 28. og 29. oktober 2020.

Det er vores håb, at en række af de virksomheder, som deltager på Building Green, vil bidrage med deres erfaringer omkring certificering af både bygninger og byggematerialer. Vi ser frem til at høre begrundelserne for certificeringerne samt fordele og ulemper ved certificeringerne. Endelig vil vi selv bidrage med indlæg omkring måling af bæredygtighed og herunder udfordre målingerne og anvendelsen af dem.

På gensyn i 2020.