Det nuværende regeringsgrundlag blev vedtaget og fremlagt i efteråret 2019 og rummer traditionen tro en række indsatsområder. Et af dem beskriver regeringens planer omkring en bæredygtig grøn omstilling.

Det grundlæggende princip er: ”Vi skal fortsætte en ambitiøs grøn omstilling på en bæredygtig og effektiv måde, hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima.”

Denne overordnede politiske ambition konkretiseres ikke specielt for byggeriet i regeringsgrundlaget, men især følgende ser videnscentret som noget, der må være af interesse for byggeriet:

”Regeringen går forrest i den grønne omstilling, og derfor bør livscyklusperspektiver i højere grad indgå i beslutningsgrundlaget for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra udgiftsniveauet samlet, fremfor anskaffelsespris alene.

Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job. Regeringen ønsker mest muligt klima for pengene.

Regeringens langsigtede mål for 2050 er et Danmark som lavemissions samfund, der er uafhængig af fossile brændsler. Det danske langsigtede 2050-mål skal sikre, at Danmark lever op til EU’s mål om 80-95 pct. reduktion af drivhusgasser i 2050.”

Læs selv regeringsgrundlaget og vurder, hvordan livscyklusperspektiver kan komme til at påvirke byggeriets hverdag fra materialevalg og arbejdsprocesser til bygherrernes valg af leverandører. En god eksercits som burde påvirke en række strategiske udfordringer og valg hos alle inden for byggeriet.

Du finder mere information her.