- kom i gang med ABB-robotcellen

Af Iver Gaarsted, videnscenterchef for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri har investeret i en ABB-robotcelle, fordi virksomheder inden for smedeområdet og industrien har et voksende krav til at få uddannet deres medarbejdere/lærlinge i de nyeste teknologier, herunder anvendelse af robotter.

Det kan være dyrt for en erhvervsskole at investere i de nyeste teknologier, og derfor uddanner videnscentret nu, i samarbejde med skolerne, faglærere, erhvervsskoleelever og på sigt kursister i robotteknologier inden for fræsning og svejsning.

ABB-robotcellen indgår som en fast del af udstyret i videnscentrets mobile teknologicenter (MTC) for industri og teknologi.

Det har været en udfordring for en del skoler, at svejsecellen er svær at betjene uden forudgående instruktion. Derfor tilbyder videnscentret nu, at vi som opstart kan holde indledende kurser på skolen i at benytte svejserobotten. Det eneste krav er, at faglærere fra skolen deltager, så de efterfølgende selv kan bruge svejsecellen i undervisningen.

Når en skole booker industri og teknologi MTC’en hos videnscentret, følger der en projektudvikler med ud på skolen, som kan instruere/undervise i det udstyr, som skolen ved bookning har ønsket at blive opkvalificeret i.

Undervisning på Aarhus TECH i robotsvejsning

Videnscentret underviste i uge 43 2019 over 60 elever og faglærere fra smedeuddannelsens hovedforløb 2 og 3, VVS-energiteknikere, industriteknikere og elever på grundforløb 1 på Aarhus Tech i opbygning og programmering af ABB-svejserobotten.

Deltagerne fik gennemgået svejserobottens udstyr, og de lærte, hvordan man programmerer en robot, så de efterfølgende selv kunne lave deres egne programmer.

Første øvelse var at kunne styre robotten ved hjælp af en programmeringsboks. De resterende øvelser gik på selve programmeringen af robotten. Nedenfor er to eksempler på programmeringsøvelser: Programmer en firkant og en lige kantsøm.

 

Rutine - firkant Rutine- svejs lige søm

 

Opbygning af robotcellen

Robotsvejsecellen kan løse flere opgaver, herunder svejse- (se fig. 1), fræse- (se fig. 2) og håndteringsopgaver.

Fig. 1 – Robotten sat op til en svejseopgave

Robotten sat op til en svejseopgave

Fig. 2 – Robotten sat op til en fræseopgave

Robotten sat op til en fræseopgave

 

Fig. 1: ABB-robotten har seks akser, type IRB 1200-5/09 med 5 kg håndteringskapacitet og en 0,9 m rækkevidde til akse 5

Fig. 3: Robotcellen har et svejseanlæg indbygget til venstre, IRC5 styresystemet, som ses til højre, er selve styringen af hele robotten.

Fig. 4: Styringen af robotten foregår ved hjælp af programmeringsboksen, hvor softwaren til selve svejseanlægget styres fra. ABB-robotten programmeres også fra denne programmeringsboks.

Fig. 5: Blandgassen (AR/CO2), tråd og gas/tråd-fremføring.

 

Fig. 3 – IRC5 styresystem

IRC5 styresystem

Fig. 4 – Programmeringsboks med touchskærm

Programmeringsboks med touchskærm

 

Fig. 5 – Blandgas, tråd og gas/trådfremføring