Hvordan måler vi bæredygtighed? Lær det til efterårets gratis faglærerkurser.

Bæredygtighed opfattes ofte som en løs og uforpligtende betegnelse. Faktum er, at det bæredygtige byggeri er velbeskrevet i både internationale og europæiske standarder. Konceptet er meget ambitiøst og baseres på en helhedsbetragtning over hele byggeriets livscyklus, fra råvareindvinding over brugsfasen, til nedrivning, bortskaffelse og recirkulering.

Til efterårets faglærerkurser om bæredygtighed tager vi udfordringerne omkring måling af bæredygtig op, hvor vi blandt andet gennemgår den danske ordning for miljødeklarationer og beskrivelser af de forskellige mærker for bæredygtighed.

Derudover får du:

  • inspiration til at arbejde med bæredygtighed i egen undervisning
  • grundlæggende viden om bæredygtighed
  • inspiration til at inddrage verdensmålene i din undervisning
  • viden om cirkulær økonomi
  • den nyeste viden om bæredygtigt byggeri
  • viden om byggematerialers livscyklus 

Tid og sted:

Horsens den 4. oktober 2019 kl. 8.30 – 14.00
Adresse: Learnmark Tech, Vejlevej 150, 8700 Horsens. Lokale 1305a
Tilmeldingsfrist: 27. september 2019

Roskilde den 31. oktober 2019 kl. 8.30 – 14.00
Adresse: Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 10, 4000 Roskilde. Lokale: oplyses senere
Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2019

Hadsten den 15. november 2019 kl. 8.30 – 14.00 Adresse:
Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Lokale: oplyses senere
Tilmeldingsfrist: 8. november 2019

Pris:

Faglærerkurset er gratis – tilmelding er nødvendig.

Tilmelding:

Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til projektkoordinator Selma Avdic på
E: seav@learnmark.dk

 

Læs mere om måling af bæredygtighed:

Miljøvurderinger, og dermed måling af bæredygtighed, er beskrevet i detaljer i to aktuelle publikationer fra Teknologisk Institut.
Læs Guidelines til branchen om anvendelse af miljøvurderinger – juli 2019 og Publikation miljøvurderinger i byggebranchen – juni 2019.