Industri og teknologi hos TEC på Frederiksberg

Den 15. og 16. august deltog vi på Videnscenterdag og Innovation Camp på TEC på Frederiksberg.

MTC’en blev besøgt af elever og faglærere fra TEC, om omliggende erhvervsskoler, samt af folk fra brancheorganisationerne inden for de tekniske områder.

I alt var mere end 75 personer på besøg i MTC’en, der iblandt et hold elektrikerlærlinge der var på modul 1.7 (vedvarende energi) og her var interessen stor for de relaterede teknologier i MTC’en. I særdeleshed gav solcelleanlægget, med mulighed for lagring af energien på batterier, anledning til mange spørgsmål og kommentar.

Mange elever blev også udfordret på den virtuelle svejser, og det udmøntede sig i interne konkurrencer blandt lærlinge.

Fredag var dagen hvor projekterne fra Innovation Camp blev fremlagt. Her var mange spændende projekter, hvor lærlinge fra de forskellige uddannelser bragte mange idéer i spil.

Et af de deltagende hold udviklede en robot til indsamling af plastaffald på strande. Deltagerne fra dette hold besøgte også MTC’en, og blev inspireret af solcelleanlægget og energilagring når de skal bygge version 2 af plastindsamlerrobotten.

Et par spændende dage på Frederiksberg, med mange interesserede besøgende i industri og teknologi MTC’en.