Ny undersøgelse gør status på anvendelsen af nye teknologier og de behov der skal opfyldes for at sikre større udbredelse og værdiskabelse.

Der er mange gevinster at hente gennem anvendelsen af ny teknologi i bygge- og anlægsbranchen, men hvordan står det egentlig til blandt danske håndværksvirksomheder med digitalisering og udbredelse af udstyr til automatisering af arbejdsgange? Det giver denne undersøgelse en pejling af ved at give et indblik i, hvilke teknologier virksomhederne allerede har taget i anvendelse, og hvilke, de forventer, vinder indpas i de kommende år. Derudover gives en række anbefalinger til, hvordan virksomhederne kan hjælpes på vej med at overvinde de udfordringer og barrierer, de oplever i forhold til implementering af ny teknologi.

Det er Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI), Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri, HANSENBERG, Learnmark Horsens og Roskilde Tekniske Skole, der med støtte fra Undervisningsministeriet og assistance fra CORO, Co-lab Roskilde har gennemført undersøgelsen.

Hovedkonklusionerne er, at der gennem teknologianvendelse især er potentiale for at effektivisere arbejdsgange, minimere spildtid og mindske risikoen for fejl, samt at det primært er software til at understøtte de administrative processer internt i virksomheden, som er udbredt. Fremadrettet er der forventninger til brug af teknologi, der understøtter selve håndværket – lige fra projektstyring, planlægning og udførsel til tilbagemelding vedrørende arbejdsopgaven – og samarbejdet mellem de mange aktører samt i dialogen med kunden. Her er der dog behov for at lære mere om løsninger, der involverer hardware; såsom robotter, droner, IoT-sensorer i form af bl.a. temperatur- og fugtighedsmålere samt GPS, scannere, Augmented og Virtual Reality samt 3D-print. Det anbefaler vi, at videninstitutioner, teknologileverandører og -rådgivere i fællesskab, og til gavn for alle, er med til at imødekomme, således at nye løsninger, der er under udvikling, opnår mest mulig træfsikkerhed og hurtigere udbredelse i kraft af løbende interaktion med slutbrugerne.