Eleverne på Learnmark Tech har haft en lærerig og anderledes dag på skolen.

13 elever fra hovedforløb 1 på industriteknikeruddannelsen var et smut forbi industri og teknologi vognen for at prøve den virtuelle svejser. Eleverne var koncentrerede da de fik svejserhjelmen med 3D-briller på da softwaren registrerer fejl, og eleverne dermed konkurrerede mod hinanden.

Derudover blev de også præsenteret for Dobot robotten. Kort tid efter begyndte de selv at programmere i softwaren, og der kom fine tegninger ud af det. Dobot robotten er blandt andet styret via et koordinatsystem. Koordinatsystemet skal eleverne også bruge til at programmere CNC maskiner senere på hovedforløbet.

Sidst men ikke mindst havde de en drone konkurrence.
Videnscenter for Håndværk har fået nye mini droner, Parrot Mambo Mission, som eleverne er glade for. Man skulle dukke hovedet da de først fik dem i hænderne, men sidst på dagen var de klar til endnu en konkurrence. Dronerne har en grabber, og de skulle smide bolde i en skraldespand med grabberen. Umiddelbart en nem opgave, men det krævede øvelse at lære at styre både dronen og grabberen.

Se billeder fra dagen på vores Facebook side.