Stor interesse for videnscentret i Nyborg

Videnscentret deltog i sidste uge i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers årsmøde med et indlæg om den nye fælles videnscenterportal og en præsentation af Videnscenter for håndværk - bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

Videnscentret deltog i sidste uge i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasiers årsmøde med et indlæg om den nye fælles videnscenterportal og en præsentation af Videnscenter for håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

Efter videnscenterchef Iver Gaarsted havde præsenteret videnscentret, gik de 60 deltagere ud for at se det første mobile teknologicenter inden for byggeri og bolig.

Efterfølgende demonstrerede videnscentret flyvning med en drone, der var udstyret med et termografikamera, så man kunne se fx varmetab og eventuelle utætheder på Hotel Nyborg Strands bygninger. Videnscentret har købt fire droner, der skal bruges i forbindelse med undervisning i brug af droner i byggeriet.

Generelt var alle, der så det mobile teknologicenter meget positive over for konceptet, og de kunne se mange anvendelsesmuligheder i forbindelse med at bruge det i undervisningen.

”Mange var forbi for at se vores mobile teknologicenter, og vi fik mange gode spørgsmål og konkrete forespørgsler på, hvornår skolerne kan rekvirere de mobile teknologicentre – så jeg er en meget tilfreds videnscenterchef. Det er nu vores fornemste opgave at få handlet effektivt på den store interesse, der er omkring videnscentret. Derfor vil jeg tage kontakt til de forskellige erhvervsskoler inden for de relevante fagområder for at komme i dialog med dem omkring muligheder for samarbejde. Samtidig vil jeg gerne i dialog om skolernes ønsker til undervisningsforløb og undervisningsmoduler, så vi indtænke skolernes idéer i de mobile teknologicentre.

Jeg glæder mig til at møde faglærere og ledere ude på skolerne, så vi kan få et frugtbart samarbejde i gang.  For mig er det vigtigt, at vi samarbejder på tværs af skolerne, så vi kan udvikle et stærkt videnscenter til gavn for alle. Det skal give mening for videnscentrets ”kunder”, så vi sammen kan tiltrække flere unge til erhvervsskolerne og gøre dem så dygtige som de kan,” siger Iver Gaarsted.