I Viden om data går vi meget op i at de undervisningsmaterialer, vi udvikler, er praksisorienteret. Derfor samarbejder videnscenteret ofte med virksomheder, når der skal udarbejdes cases. Når materialerne bliver praksisorienteret, får eleverne et indblik i, hvad der rører sig ude på arbejdsmarkedet, og på samme tid bliver de klædt på til selv at blive en del af den danske arbejdsstyrke. Vi har virksomhedscases, som både henvender sig til grundforløb og hovedforløb.