Når du tilmelder dig et udviklerseminar, skal du udvikle dit eget undervisningsforløb. Undervisningsforløbet bliver frit tilgængeligt for alle interesserede undervisere fra vores partner- og samarbejdsskoler.

På denne side får du svar på alt, der er at vide om Viden om datas udviklerseminarer.


I videoen herunder kan du høre underviser Søren Eg Sørensen fortælle om, hvorfor DU skal deltage på et af vores udviklerseminarer.

Hvad er et udviklerseminar?

Et udviklerseminar består af 1 fysisk møde/seminar, hvor du, som materialeudvikler, skal producere dit eget undervisningsforløb. For at mindske tiden for udviklingsprocessen færdiggør vores konsulenter dit undervisningsforløb, så du får skræddersyet materiale, og dedikeret tid til at indarbejde det i din undervisning. Det fysiske udviklerseminar har en varighed af 6 timer.

Inden da mødes vi online, som der er afsat 1 time til. Vi sender dig noget forberedende materiale, så du har en grundlæggende viden om det pågældende emne. Forberedelsesmaterialet kan bestå af videoer, podcasts og artikler. Du skal afsætte 3 timer til at læse og lytte til forberedelsesmaterialet.

Forud for det fysiske udviklerseminar, skal du have udfyldt et didaktisk skema og forberedt nogle spørgsmål til eksperten/eksperterne. Dette skal du afsætte 2 timer til.

På seminaret udvikler du selve dit undervisningsforløb. Du bliver inspireret af vores konsulenter, ligesom vi har en grafiker, er videoproducer og eksperter fra erhvervslivet med. Det færdige undervisningsforløb vil nemlig komme til at indeholde grafikker, ekspertvideoer samt en podcast.

forløb


Hvilket slags undervisningsforløb skal jeg udvikle på et udviklerseminar?

Du skal udvikle et undervisningsforløb som et mikroforløb. Det vil sige, at forløbet skal kunne bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Typisk varer et forløb 3-4 timer.

Undervisningsforløbet skal høre ind under det emne, som det udviklerseminar, du har tilmeldt dig, har.


Praktisk Information

Varighed: 1 dag, hvor der er afsat 6 timer.

Lokation: Viden om datas udviklerseminarer foregår på den lokation eller det område, hvor der er flest udviklere tilmeldt.

Forplejning: Vi tilbyder fuld forplejning på seminaret.

Deltagelse: Du kan deltage, hvis du er underviser på en af Viden om datas partnerskoler. Klik her, og se om din skole er partnerskole.

Timeforbrug: Samlet set skal du som udvikler afsætte 12 timer.


Datoer for kommende udviklerseminarer og tilmeldingslink

Konceptbeskrivelse & Didaktisk rammesætning

Herunder kan du læse om konceptbeskrivelsen og den didaktiske rammesætning for vores udviklerseminarer.

Trine Durup Rasmussen

Har du spørgsmål?

Trine Durup Rasmussen
Didaktisk Udviklingskonsulent

Opdateret 22.09.23

Til forsiden