Udviklerseminarer

Vil du med på et udviklerseminar? Her kan du læse mere om, hvad et udviklerseminar er, og hvordan du tilmelder dig.

Når du tilmelder dig et udviklerseminar, skal du udvikle dit eget undervisningsforløb. Undervisningsforløbet bliver frit tilgængeligt for alle interesserede brugere på Videnscentrets platform. Du kan se forløbene her.

Ja, hvis du er underviser på et af Viden om datas partnerskoler. Klik her, og se om din skole er partnerskole.

 

Et udviklerseminar er et 3-dags seminar, hvor du, som materialeudvikler, skal producere dit eget undervisningsforløb. På seminaret vil vi stille den fornødne hjælp, inspiration og tekniske assistance til rådighed. De 2 første dage ligger lige efter hinanden, og tredjedagen er placeret 14 dage efter.

 

  • 2-7 materialeudviklere: Udvikler undervisningsforløb
  • 2-3 eksperter fra erhvervslivet: Fortæller om emnet, og hvordan de bruger det
  • Konsulent fra IBC’s digitale enhed: Underviser og giver sparring i anvendelsen af Moodle
  • Grafiker: Laver grafik og animationer til undervisningsmaterialet
  • Videoproducer: Laver film og podcast på seminaret til brug i undervisningsforløbet
  • Konsulenter fra Viden om data: Underviser og giver sparring
  • Ekstern oplægsholder: Underviser i Copyright og anvendelsen af creative commons

Varighed: 2 dage. Dag 1 fra kl. 9.00-21.00. Dag 2 fra kl. 9.00-17.00.

Lokation: Viden om datas seminar bliver afholdt over hele landet. Lokationen ændre sig derfor fra gang til gang. Vi stiller overnatningsmuligheder til rådighed.

Forplejning: Der tilbydes fuld forplejning på seminaret.

Dag 3: Opfølgningsdagen foregår altid på IBC, Birkemosevej 1, 6000 Kolding fra kl. 9-16.

Du skal udvikle et undervisningsforløb som et mikroforløb. Det vil sige, at forløbet skal kunne bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Forløbets tidsomfang er op til dig – det kan være alt fra et par timers undervisning til et mindre projektforløb af et par dages varighed. Typisk varer et forløb 3-4 timer.

Undervisningsforløbet skal omhandle det samme emne som det udviklerseminar, du har tilmeldt dig.

Klik her, og læs mere om undervisningsforløbets opbygning.

Farveblokke

Datoer for kommende udviklerseminarer

Datoer for de kommende udviklerseminarer bliver opdateret løbende under ‘Aktiviteter’. Hvert seminar har et specifikt emne. Under ‘Emner’ kan du se, hvilke emner vi har for fremtiden.

Emne Dato og sted for seminar Opfølgningsdag (altid på IBC)
LUKKET FOR TILMELDING – Dataforståelse 12.-13. november 2019 på Campus Vejle. 10. december 2019.
LUKKET FOR TILMELDING – Blockchain 4.-5. december 2019 på Aarhus Business College. 7. januar 2020.
LUKKET FOR TILMELDING – Sociale medier og Google 29—30. januar 2020 på Tietgen. 25. februar 2020.
LUKKET FOR TILMELDING – Kunstig Intelligens 18.-19. Marts 2020 på Knord. 15. April 2020.
LUKKET FOR TILMELDING – Internet of Things (IoT) 2.-3. juni 2020 på Aalborg Handelsskole. 1. juli 2020.

Farveblokke1

I videoen nedenfor kan du høre, hvordan det er at deltage i et udviklerseminar