Trine Durup Rasmussen | Didaktisk Udviklingskonsulent

Trine er uddannet cand.mag i nordisk sprog og litteratur. Gennem de seneste år har hun beskæftiget sig med elevernes og undervisernes digitale kompetencer og digitalisering af undervisningen på både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.

Trine er optaget af nye teknologiske tendenser og hvordan nye teknologier kan inddrages i undervisningssammenhænge på en relevant og spændende måde. Herudover interesserer Trine sig for online og multimodal kommunikation og har bl.a. skrevet en undervisningsbog om sproget i sociale medier.

Som Didaktisk Udviklingskonsulent er Trine med til at understøtte underviserne i udviklingen af nye undervisningsforløb på videnscenterets udviklerseminarer. Det er Trines opgave, i samarbejde med underviserne, at få videnscenterets udviklerseminarer til at blive til færdige undervisningsforløb, der er relevante for eleverne og lever op til videnscenterets didaktiske principper.

Connect på LinkedIn: Trine Durup Rasmussen

Lær Trine bedre at kende i videoen herunder

Trine Durup Rasmussen

Didaktisk Udviklingskonsulent

Trine Durup Rasmussen