Om os

Vi beskæftiger os med alt fra nytænkning af forretningsmodeller til Virtual Reality og platformsøkonomi. Vores formål er at højne underviseres og elevers kompetenceniveau inden for databaseret service og forretningsudvikling.

Vi vil derfor:

  • Understøtte de merkantile erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelser, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet
  • Bidrage til at elever bliver udfordret og så dygtige, som de kan
  • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne
  • Opnå bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde

Videnscenterets partnerskoler er fordelt ud over hele landet. Det skal styrke fagligheden og forankringen ude på den enkelte skole. Vi har fokus på partnerskaber med virksomheder og specialister inden for området for på den måde sikre, at vores arbejde altid har en stor aktualitet og ligeledes er målrettet til alle skoler.

Vigtigst for os er, at vi hele tiden sikrer at give brugerne af Videnscentret kompetencer i emnerne, vi arbejder med, hvorfor brugen af identifikationsredskaber og digitaliseringsværktøjer prioriteres højt. For brugerskolerne stiller vi derfor en lang rækker materialer til rådighed, blandt andet i form af undervisningsmaterialer, online undervisningsforløb, tilbud om deltagelse i workshops, brug af videncentrets artikler med mere.

Materialer og yderligere information om os kan findes her på Videnscenterportalen.