Mette Kronborg Laursen | Videnscenterchef

Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har før det 10 års erhvervserfaring i detailbranchen – heraf tre år som selvstændig butiksdrivende. Mette har arbejdet mere end 8 år som erhvervsskolelærer på hovedforløbet, hvor hun underviste på detail- og eventkoordinatoruddannelsen samt administration og offentlig administration. Mette har en diplomuddannelse i ledelse og har været med til at udvikle flere erhvervsuddannelser. Derudover afsluttede Mette i juni 2021 sin master i IKT og Læring.

Mette har som videnscenterchef et stort fokus på at skabe gode relationer med alle merkantile erhvervsskoler i Danmark samt på at styrke samarbejdet skolerne imellem, således at vi som branche spiller hinanden stærke inden for Viden om datas felt – databaseret service og forretningsudvikling. Mettes arbejde består derudover i at sætte de didaktiske rammer for de digitale undervisningsmaterialer, der udvikles i samarbejde med undervisere, og i at kompetenceudvikle de undervisere, der udvikler materialer sammen med videncentret. Det er således Mette, der er med til at sikre, at de undervisningsforløb, der udvikles på videncentrets udviklerseminarer er tilpasset målgruppen, og at de lever op til videncentrets strategiske mål.

Connect på LinkedIn: Mette Kronborg Laursen

Mette Kronborg Laursen

Videnscenterchef

Mette Kronborg Laursen