Mette Højgaard Jensen | Visuel formidler

Mette er uddannet cand.design fra Designskolen Kolding på Institut for Kommunikationsdesign. Hun har erfaring inden for visuel kommunikation – formgivning og konceptudvikling, samt servicedesign – hvor man med designtænkning og designmetodisk tilgang har fokus på brugere/interessenter ifm. en given problemstilling.

Hos Viden om data arbejder Mette med visuel formidling i form af grafisk design, infografik og grafisk facilitering. Hun bidrager bl.a. med at visualisere den læring, de merkantile erhvervsskoleundervisere skal videreformidle til deres elever. Derudover arbejder Mette med en gradvis opdatering af Viden om datas visuelle identitet.

Mette er interesseret i at fremme forståelse på forskellige planer via formidling og i at dække vores brugeres faglige behov, og ser det som en vigtig tilgang at komme ind til kernen på en spørgende, lyttende og empatisk facon.

Connect på LinkedIn: Mette Højgaard Jensen

Mette Højgaard Jensen

Visuel formidler

Mette Højgaard Jensen