Maria Voigt Kruse | Didaktisk Udviklingskonsulent - på barsel

Maria er uddannet folkeskolelærer, og har en kandidat i uddannelsesvidenskab fra Aarhus Universitet. Maria har tidligere undervist på en erhvervsskole, og har herigennem et stort kendskab til erhvervsskolernes undervisning og uddannelsesstruktur.

Maria har stor interesse for didaktik, pædagogik, uddannelse og trivsel, og brænder for at gøre den gode undervisning endnu bedre.

Som Didaktisk Udviklingskonsulent bidrager Maria til at understøtte underviserne i udviklingen af nye undervisningsforløb på videnscenterets udviklerseminarer. Maria vil, i samarbejde med underviserne, sørge for at komme godt igennem undervisningsforløbene, og at forløbene er relevante og bidrager til det som arbejdsmarkedet efterspørger.

Connect på LinkedIn: Maria Voigt Kruse

Maria Voigt Kruse

Didaktisk Udviklingskonsulent

Maria Voigt Kruse

Opdateret 13.10.23

Til forsiden