Liv Nyland Krause | Innovations- og Bæredygtighedskonsulent

Liv har en Ph.d. i antropologi, hvor hun i den forbindelse har arbejdet internationalt med fokus på forskning i økosystem-tænkning i ledelse og organisations- og forretningsudvikling. Liv har desuden boet mange år i Japan, hvor hun bl.a. beskæftigede sig med virksomhedskultur, innovationsprocesser og uddannelsesinstitutioner.

Som Innovations- og Bæredygtighedskonsulent skal Liv bidrage til videnscentrets arbejde med, hvordan data og regenerativ tænkning kan bruges som katalysator for bæredygtige forandringer i både ydre og indre økosystemer.

Er du tilknyttet en af Viden om datas partnerskoler, kan du booke Liv som gæsteoplægsholder for dine elever eller som facilitator for en workshop med dine kollegaer eller ansatte.

Connect på LinkedIn: Liv Nyland Krause

Liv Nyland Krause

Innovations- og Bæredygtighedskonsulent

Liv Nyland Krause