Camilla Hyldahl | Faglig Udviklingskonsulent

Camilla er uddannet cand.merc. i International virksomhedsudvikling ved Syddansk Universitet. Da Camilla skulle udarbejde sit speciale, tog hun udgangspunkt i sustainable supply chain management (den bæredygtige værdikæde). Formålet med specialet var at finde ud af, hvordan en bæredygtig værdikæde kan bidrage til bæredygtig værdiskabelse. Denne viden og erfaring bringer Camilla i spil – i vores udvikling af undervisningsmaterialer inden for den grønne omstilling.

Camilla ser det som hendes mission at lære de unge om, hvad det vil sige at arbejde med den grønne omstilling. Emner som cirkulær økonomi, dataforståelse, forandringsledelse og innovation skal skabe grobunden for nye grønne ambassadører. Camilla har herudover en stor interesse for ny viden og vidensdeling. At være med til at forme Danmarks næste generationer af erhvervsfolk er en ære for hende, og noget som hun virkelig brænder for.

Ud over at sidde med den grønne omstilling er Camilla også ansvarlig for servicerobotterne, herunder udvikling af materialer til dem, som skal komme alle vores partnerskoler til gavn. Viden om datas egen robot, Roberta, tager Camilla meget gerne med ud af huset for at komme med inspiration til, hvordan den kan bruges.  Du kan også booke Camilla til at komme ud og afholde workshops om servicerobotten.

Camilla har desuden ansvaret for didaktisering af undervisningsmaterialer som eksempelvis podcasts og artikler, så de kan inddrages direkte i undervisningen.

Connect på LinkedIn: Camilla Hyldahl

Lær Camilla bedre at kende i videoen herunder

Camilla Hyldahl

Faglig Udviklingskonsulent

Camilla Hyldahl