Om Viden om data

VIDEN OM DATA

Viden om data er et national videnscenter for databaseret service- og forretningsudvikling

I det nationale videnscenter for databaseret service og forretningsudvikling beskæftiger vi os med alt fra nytænkning af forretningsmodeller til disruption og big data. Vores formål er at højne underviseres og elevers kompetenceniveau inden for databaseret service og forretningsudvikling.

Vi vil derfor:

  • Understøtte de merkantile erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelser, der følger af nye teknologier, understøtte skolerne  i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet
  • Bidrage til at elever bliver udfordret og så dygtige, som de kan
  • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked
  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne
  • Opnå bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde

Videnscenterets partnerskoler er fordelt ud over hele landet. Det skal styrke fagligheden og forankringen ude på den enkelte skole. Vi har fokus på partnerskaber med virksomheder og specialister inden for området for på den måde sikre, at vores arbejde altid har en stor aktualitet og ligeledes er målrettet til alle skoler.

Vigtigst for os er, at vi hele tiden sikrer at give brugerne af videncentret kompetencer i emnerne, vi arbejder med, derfor bliver brugen af identifikationsredskaber og digitaliseringsværktøjer prioriteret højt. Vi stiller en lang række materialer til rådighed for brugerskolerne, blandt andet i form af undervisningsmaterialer, online undervisningsforløb, tilbud om deltagelse i workshops og brug af Videnscentrets artikler. Materialer og yderligere information om os kan findes på Videnscenterportalen (åbner i foråret 2018).

FAKTA

  • Videnscentret startede officielt den 2. januar 2018
  • Videnscentret består af et team på to konsulenter og en leder
  • Videnscentret er beliggende på IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding.