Medlem- og partnerskaber

Da vi i videnscenteret hele tiden ønsker at blive klogere på emner inden for databaseret service og forretningsudvikling, deltager vi både på konferencer, er en del af netværks og er medlemmer/partner hos forskellige relevante organisationer. På denne side kan du læse om de organisationer, vi er medlemmer og partner i.

ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

ADD-projektets mål er at opbygge en alliance af organisationer, som vil være med til at forme Danmarks fremtid som digitalt foregangsland.

Udover at have udviklet undervisningsforløb om netop Algoritmer, Data og Demokrati, så deltager vi flere gange årligt med resten af ADD-projektet, hvor vi sparrer med hinanden i forhold til, hvordan den enkelte organisation kan tænke projektet og dets resultater ind i deres arbejde.

Du kan læse mere om ADD-projektet her

add

Odense Robotics er et nationalt cluster for robotter, automation og droner. Derudover hjælper de virksomheder med at vækste og innovere inden for deres felt. Som medlem af Odense Robotics ønsker vi at holde os opdateret på, hvordan virksomheder gør brug af teknologierne, så vi kan tænke det ind i vores materialer.

Du kan læse mere om Odense Robotics her

odense_robotics