Da vi i videnscenteret hele tiden ønsker at blive klogere på emner inden for databaseret service og forretningsudvikling, deltager vi både på konferencer, er en del af netværks og er medlemmer/partner hos forskellige relevante organisationer. På denne side kan du læse om de organisationer, vi er medlemmer og partner i.

Algoritmer, Data og Demokrati projektet (ADD)

ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling gennem forskning, øget teknologiforståelse, digital dannelse og dialog.

ADD-projektets mål er at opbygge en alliance af organisationer, som vil være med til at forme Danmarks fremtid som digitalt foregangsland.

Udover at have udviklet undervisningsforløb om netop Algoritmer, Data og Demokrati, så deltager vi flere gange årligt med resten af ADD-projektet, hvor vi sparrer med hinanden i forhold til, hvordan den enkelte organisation kan tænke projektet og dets resultater ind i deres arbejde.

Du kan læse mere om ADD-projektet her

add

Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlig virksomhed, og sætter en fælles ramme for kommunikationen om Viden om datas fremskridt og engagement indenfor ansvarlig virksomhedsledelse. Som en del af Global Compact har vi adgang til ekspertise, værktøjer, events, netværksgrupper og ”best practics” indenfor Global Compacts 10 principper og verdensmålene.

Ved at være medlem af Global Compact er vi med til at løfte niveauet for ansvarlighed, som i vores tilfælde ligger i de merkantile erhvervsuddannelser. Gennem medlemskabet har vi en anerkendt ramme for ansvarlig rapportering, som blandt andet kan sikre at vores undervisere ude på de merkantile erhvervsskoler, kan tilgå det nyeste viden og materiale i forhold til den bæredygtige udvikling.

Sidst med ikke mindst får vi igennem vores medlemskab en stor netværksflade af virksomheder (SMV’erne), hvor vi hele tiden kan holde os opdateret på, hvordan det kører ude i virksomhederne, hvor langt de er og hvilke kompetencer de har brug for, deres elever har.

Odense Robotics

Odense Robotics er et nationalt cluster for robotter, automation og droner. Derudover hjælper de virksomheder med at vækste og innovere inden for deres felt. Som medlem af Odense Robotics ønsker vi at holde os opdateret på, hvordan virksomheder gør brug af teknologierne, så vi kan tænke det ind i vores materialer.

Du kan læse mere om Odense Robotics her

odense_robotics