Du kan booke Viden om data til at komme ud på netop din skole og afvikle en workshop, som både tager afsæt i de emner vi kører på vores udviklerseminarer samt didaktisk anvendelse af digitale læringsressourcer.

Book en konsulent til at afvikle en lokal workshop

Vores konsulenter har forskellige specialeområder, hvorfor vi kan tilbyde at komme ud og holde workshop om mange forskellige emner.

Målgruppe

Vores workshops henvender sig til undervisere, medlemmer af direktionen og konsulenter på og med tilknytning til erhvervsuddannelserne og AMU.

Format

Workshops kan tilrettes så de passer ind i den kontekst, I har behov for, både i indhold og tidsformat. En eftermiddag, formiddag, 2 eller 4 timer, hverdag eller weekend. Kontakt os, så finder vi ud af hvordan det passer for netop jer.

Inspiration til emner

VR-workshops

I foråret 2022 udrullede vi 400 VR-briller på vores partnerskoler. Vi har sidenhen lavet et VR-bibliotek, hvor du, som underviser, kan få et samlet overblik over, hvilke VR-forløb, du har adgang til. Du kan booke en workshop, hvor vi kommer ud og klæder dig og dine kollegaer på til, hvordan du kan anvende dem i din undervisning.

Ønsker du selv at udvikle, så er det vores anbefaling, at du først gør dig erfaringer med at anvende de VR-forløb, som allerede findes, da det vil give dig en bedre forståelse for, hvordan man udvikler et VR-forløb. Tag kontakt til vores IT-didaktiske Konsulent, Julie juan@videnomdata.dk, og hør nærmere og dine/jeres muligheder.

Servicerobot-workshops

Sammen med VR-brillerne modtog vores partnerskoler også en servicerobot. Du kan derfor booke vores Faglig Udviklingskonsulent, Camilla H., til at komme ud på din skole, hvor hun gennem oplæg og hands-on øvelser vil gøre dig og dine kollegaer klogere på, hvordan man integrere servicerobotten i undervisningen samt hvordan den programmeres. Du kan kontakte Camilla H på cahg@videnomdata.dk

Bæredygtighedsworkshops

Bæredygtighed kommer til at skulle fylde mere og mere i undervisningen, men hvordan får du det lige integreret på en måde, hvor det giver mening for dit fagområde? Dét kan vores Bæredygtig Udviklingskonsulent, Rasmus, give dig inputs til igennem en workshop, hvor han tager afsæt i netop din/jeres fagområder. Tag fat i Rasmus på rkbu@videnomdata.dk og hør om jeres muligheder.

Social bæredygtighed – Inner Development Goals, IDG

IDG er et svensk framework, udviklet af en gruppe internationale forskere og eksperter, som pendant til FN´s 17 verdensmål. Formålet er at fremme og træne de indre kompetencer som skal til, for at vi når i mål med den grønne omstilling.

Vores bæredygtigheds konsulent Emilie kan bookes hvis ledelsen og undervisere vil lære konkret om IDG samt hvis underviserne har brug for inspiration til hvordan man i deres respektive fag, kan bringe IDG´erne i spil for at guide og vække det grønne mindset hos eleverne.

Emilie arbejder med IDG´erne, som en ramme for hvordan vi kan træne den indre bæredygtighed. Via didaktisk facilitering og kreative processer, bringer hun dem i spil i et mere oplevelsesbetonet rum, fremfor den gængse læringsmodel, hvor vi ofte udelukkende bruger hovedet og forståelsen. Det kan helt konkret være at snakke om hvordan det føles at stå i en cirkel fremfor på linje. Dette kan give en masse dynamik til hvis klassen skal lære om cirkulær økonomi, træne at tænke anderledes og være mere agile og nysgerrige mentalt.

Dette var blot eksempler…

Tag endelig kontakt til os, hvis du har andre idéer eller ønsker til workshops.

Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål til mulige workshops?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterchef

Opdateret 22.08.23

Til forsiden