Kontakt os

Viden om data bor på IBC´s lokation Innovationsfabrikken i Kolding. Herunder kan du læse mere om teamet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Videnscenterchef

Mette Kronborg Laursen +45 30101715mkla@videnomdata.dk

Mette Kronborg Laursen | Videnscenterchef

Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har før det 10 års erhvervserfaring i detailbranchen – heraf tre år som selvstændig butiksdrivende. Mette har arbejdet mere end 8 år som erhvervsskolelærer på hovedforløbet, hvor hun underviste på detail- og eventkoordinatoruddannelsen samt administration og offentlig administration. Mette har en diplomuddannelse i ledelse og har været med til at udvikle flere erhvervsuddannelser. Derudover afsluttede Mette i juni 2021 sin master i IKT og Læring.

Mette har som videnscenterchef et stort fokus på at skabe gode relationer med alle merkantile erhvervsskoler i Danmark samt på at styrke samarbejdet skolerne imellem, således at vi som branche spiller hinanden stærke inden for Viden om datas felt – databaseret service og forretningsudvikling. Mettes arbejde består derudover i at sætte de didaktiske rammer for de digitale undervisningsmaterialer, der udvikles i samarbejde med undervisere, og i at kompetenceudvikle de undervisere, der udvikler materialer sammen med videncentret. Det er således Mette, der er med til at sikre, at de undervisningsforløb, der udvikles på videncentrets udviklerseminarer er tilpasset målgruppen, og at de lever op til videncentrets strategiske mål.

Didaktisk udviklingskonsulent

Trine Durup Rasmussen+45 2528 4231tdra@videnomdata.dk

Trine Durup Rasmussen | Didaktisk udviklingskonsulent

Trine er uddannet cand.mag i nordisk sprog og litteratur. Gennem de seneste år har hun beskæftiget sig med elevernes og undervisernes digitale kompetencer og digitalisering af undervisningen på både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.

Trine er optaget af nye teknologiske tendenser og hvordan nye teknologier kan inddrages i undervisningssammenhænge på en relevant og spændende måde. Herudover interesserer Trine sig for online og multimodal kommunikation og har bl.a. skrevet en undervisningsbog om sproget i sociale medier.

Som didaktisk udviklingskonsulent er Trine med til at understøtte underviserne i udviklingen af nye undervisningsforløb på videnscenterets udviklerseminarer. Det er Trines opgave, i samarbejde med underviserne, at få videnscenterets udviklerseminarer til at blive til færdige undervisningsforløb, der er relevante for eleverne og lever op til videnscenterets didaktiske principper.

Didaktisk udviklingskonsulent

Camilla Brøndahl Enevoldsen+45 2528 4122cben@videnomdata.dk

Camilla Brøndahl Enevoldsen | Didaktisk udviklingskonsulent

Camilla er uddannet cand.soc. i Uddannelsesvidenskab. Gennem de seneste år har hun beskæftiget sig med udviklingen af digital markedsføring gennem anvendelse af data om kunderejser og adfærd. Camilla er derfor optaget af, hvordan data kan omsættes til viden og forretningsudvikling, som kan bringe værdi til en organisation.

Camilla har en stor interesse for uddannelse, læring, pædagogik og didaktik, og hun brænder for og har erfaring med at udvikle online undervisning.

Hos Viden om data bidrager Camilla som didaktisk udviklingskonsulent på videnscenterets udviklerseminarer, hvor undervisere udvikler undervisningsforløb, der bidrager til at give eleverne de kompetencer, som er nødvendige for at håndtere den teknologiske udvikling i en digitaliseret og datafunderet verden.

Bæredygtig udviklingskonsulent

Rasmus Kelman Burgdorf+45 2528 4174rkbu@ibc.dk

Rasmus Kelman Burgdorf | Bæredygtig udviklingskonsulent

Rasmus er uddannet cand.mag i Culture, Communication & Globalization ved Aalborg Universitet, og arbejder som bæredygtighed udviklingskonsulent hos Viden om data. Hans fokus har, under sin uddannelse, været centreret om bæredygtighed og CSR, hvilket har ført til projekter om emner såsom Greenwashing og CSR under COVID-19. Alt dette og mere til bringer Rasmus i spil via sit arbejde med at kompetenceudvikle de merkantile erhvervsskoleundervisere inden for den grønne omstilling.

Rasmus brænder for bæredygtighed og er stolt over at kunne bidrage til den grønne omstilling gennem sit job ved Viden om data. Rasmus har tidligere arbejdet med bæredygtighed – både gennem sin tid på Det Grønne Akademi samt sin periode som Sustainability Advisor, hvor emner såsom cirkulær økonomi og grønne forretningsmodeller havde et stort fokus.

Udviklingskonsulent

Camilla Hyldahl+45 2528 4314cahg@videnomdata.dk

Camilla Hyldahl | Udviklingskonsulent

Camilla er uddannet cand.merc. i International virksomhedsudvikling ved Syddansk Universitet. Da Camilla skulle udarbejde sit speciale, tog hun udgangspunkt i sustainable supply chain management (den bæredygtige værdikæde). Formålet med specialet var at finde ud af, hvordan en bæredygtig værdikæde kan bidrage til bæredygtig værdiskabelse. Denne viden og erfaring bringer Camilla i spil – i vores udvikling af undervisningsmaterialer inden for den grønne omstilling.

Camilla ser det som hendes mission at lære de unge om, hvad det vil sige at arbejde med den grønne omstilling. Emner som cirkulær økonomi, dataforståelse, forandringsledelse og innovation skal skabe grobunden for nye grønne ambassadører. Camilla har herudover en stor interesse for ny viden og vidensdeling. At være med til at forme Danmarks næste generationer af erhvervsfolk er en ære for hende, og noget som hun virkelig brænder for.

Ud over at sidde med den grønne omstilling er Camilla også ansvarlig for servicerobotterne, herunder udvikling af materialer til dem, som i løbet af 2022 vil rulles ud på alle vores partnerskoler. Viden om datas egen robot, Roberta, tager Camilla meget gerne med ud af huset for at komme med inspiration til, hvordan den kan bruges.

Kommunikationsmedarbejder

Julie Andersenjuan@videnomdata.dk

Julie Andersen | Kommunikationsmedarbejder

Julie er Viden om datas kommunikationsmedarbejder, hvor hendes primære opgaver består i at synliggøre videnscentrets arbejde og kommunikere med vores målgrupper på vores forskellige digitale kanaler som videnscenterportalen, i nyhedsbreve samt på LinkedIn og Facebook.

Ved siden af sit arbejde, hos Viden om data, studerer Julie cand.it Webkommunikation på Syddansk Universitet i Kolding, hvor hun er i gang med sit afsluttende speciale om virtual reality som læringsredskab på erhvervsuddannelserne. Som en del af specialet er Julie i gang med at udvikle et didaktisk læringskoncept til VR, som skal hjælpe undervisere med at sætte rammen for at kunne udvikle nogle rigtig gode VR-produkter, som de aktivt kan inddrage i deres undervisning.

Julie, der selv har en baggrund inden for det merkantile felt, synes det er rigtig givende at kunne give noget tilbage og være med til at sikre, at de merkantile elever bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor data spiller en større og større rolle. Derudover interesserer Julie sig for, hvordan vi kan gøre den digitale verden mere menneskelig samt hvordan teknologier kan gøre vores hverdagsliv nemmere.

Visuel formidler

Mette Højgaard Jensen+45 2528 4229mhje@ibc.dk

Mette Højgaard Jensen | Visuel formidler

Mette er uddannet cand.design fra Designskolen Kolding på Institut for Kommunikationsdesign. Hun har erfaring inden for visuel kommunikation – formgivning og konceptudvikling, samt servicedesign – hvor man med designtænkning og designmetodisk tilgang har fokus på brugere/interessenter ifm. en given problemstilling.

Hos Viden om data arbejder Mette med visuel formidling i form af grafisk design, infografik og grafisk facilitering. Hun bidrager bl.a. med at visualisere den læring, de merkantile erhvervsskoleundervisere skal videreformidle til deres elever. Derudover arbejder Mette med en gradvis opdatering af Viden om datas visuelle identitet.

Mette er interesseret i at fremme forståelse på forskellige planer via formidling og i at dække vores brugeres faglige behov, og ser det som en vigtig tilgang at komme ind til kernen på en spørgende, lyttende og empatisk facon.

Videoproducer

Isaac Musokeismu@videnomdata.dk

Isaac Musoke | Videoproducer

Isaac er videoproducer hos Viden om data. Han producerer ekspertvideoer og podcasts, som anvendes i vores færdige undervisningsforløb. Både podcasts og ekspertvideoer ligger til fri afbenyttelse på henholdsvis videnscentrets SoundCloud-kanal og YouTube-kanal.

Derudover er Isaac super nørdet omkring, hvordan medier kan bruges til at understøtte læring og formidling.