Kontakt os

Viden om data bor på IBC´s lokation Innovationsfabrikken i Kolding. Herunder kan du læse mere om teamet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Videnscenterchef

Mette Kronborg Laursen +45 30101715mkla@videnomdata.dk

Mette Kronborg Laursen | Videnscenterchef

Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har før det 10 års erhvervserfaring i detailbranchen – heraf tre år som selvstændig butiksdrivende. Mette har arbejdet mere end 8 år som erhvervsskolelærer på hovedforløbet, hvor hun underviste på detail- og eventkoordinatoruddannelsen samt administration og offentlig administration. Mette har en diplomuddannelse i ledelse og har været med til at udvikle flere erhvervsuddannelser. Derudover afsluttede Mette i juni 2021 sin master i IKT og Læring.

Mette har som videnscenterchef et stort fokus på at skabe gode relationer med alle merkantile erhvervsskoler i Danmark samt på at styrke samarbejdet skolerne imellem, således at vi som branche spiller hinanden stærke inden for Viden om datas felt – databaseret service og forretningsudvikling. Mettes arbejde består derudover i at sætte de didaktiske rammer for de digitale undervisningsmaterialer, der udvikles i samarbejde med undervisere, og i at kompetenceudvikle de undervisere, der udvikler materialer sammen med videncentret. Det er således Mette, der er med til at sikre, at de undervisningsforløb, der udvikles på videncentrets udviklerseminarer er tilpasset målgruppen, og at de lever op til videncentrets strategiske mål.

Didaktisk udviklingskonsulent

Trine Durup Rasmussen+45 2528 4231tdra@videnomdata.dk

Trine Durup Rasmussen | Didaktisk udviklingskonsulent

Trine er uddannet cand.mag i nordisk sprog og litteratur. Gennem de seneste år har hun beskæftiget sig med elevernes og undervisernes digitale kompetencer og digitalisering af undervisningen på både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.

Trine er optaget af nye teknologiske tendenser og hvordan nye teknologier kan inddrages i undervisningssammenhænge på en relevant og spændende måde. Herudover interesserer Trine sig for online og multimodal kommunikation og har bl.a. skrevet en undervisningsbog om sproget i sociale medier.

Som didaktisk udviklingskonsulent er Trine med til at understøtte underviserne i udviklingen af nye undervisningsforløb på videnscenterets udviklerseminarer. Det er Trines opgave, i samarbejde med underviserne, at få videnscenterets udviklerseminarer til at blive til færdige undervisningsforløb, der er relevante for eleverne og lever op til videnscenterets didaktiske principper.

Didaktisk udviklingskonsulent

Camilla Brøndahl Enevoldsen+45 2528 4122cben@videnomdata.dk

Camilla Brøndahl Enevoldsen | Didaktisk udviklingskonsulent

Camilla er uddannet cand.soc. i Uddannelsesvidenskab. Gennem de seneste år har hun beskæftiget sig med udviklingen af digital markedsføring gennem anvendelse af data om kunderejser og adfærd. Camilla er derfor optaget af, hvordan data kan omsættes til viden og forretningsudvikling, som kan bringe værdi til en organisation.

Camilla har en stor interesse for uddannelse, læring, pædagogik og didaktik, og hun brænder for og har erfaring med at udvikle online undervisning.

Hos Viden om data bidrager Camilla som didaktisk udviklingskonsulent på videnscenterets udviklerseminarer, hvor undervisere udvikler undervisningsforløb, der bidrager til at give eleverne de kompetencer, som er nødvendige for at håndtere den teknologiske udvikling i en digitaliseret og datafunderet verden.

Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina Hensel+45 2528 4121inhe@videnomdata.dk

Ina Hensel | Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina har en kandidat i webkommunikation og mere end 10 års erhvervserfaring fra servicesektoren. Hun har tidligere arbejdet med brugervenlighed på både offentlig hjemmeside og privat webshop, og hun har en forkærlighed for at gøre det nemt og overskueligt for brugeren at navigere i den digitale verden.

Inas arbejde består som kommunikationsansvarlig konsulent i at synliggøre videnscentrets arbejde og udbrede kendskabet til videnscentrets digitale undervisningsmateriale på videnscenterportalen, i nyhedsbrev samt på LinkedIn og Facebook.

Som faglig konsulent arbejder Ina med udvikling af materialer i form af bl.a. emnepakker, artikler, workshops, webinarer og konferencer, ligesom hun har kontakten til videnscentrets ambassadørkorps, der er med til at højne kendskabet til videnscentrets undervisningsmaterialer på de merkantile erhvervsskoler. Derudover er Ina inde over alle forløb og sikrer faglighed og korrektur før forløbene offentliggøres.

Videoproducer

Isaac Musokeismu@videnomdata.dk

Isaac Musoke | Videoproducer

Isaac er videoproducent hos Viden om data. Han deltager på alle udviklerseminarer, hvor han står for produktion af ekspertvideoer og podcasts, som anvendes i vores færdige undervisningsforløb. Isaac er også ansvarlig for videncentrets SoundCloud-kanal og YouTube-kanal, hvor podcasts og ekspertvideoer ligger til fri afbenyttelse.

Ved siden af jobbet her i videnscentret, producerer Isaac film for kursusvirksomheder, foredragsholdere og eventarrangører i eget selskab. Han underviser også i filmproduktion og afholder workshops for virksomheder i filmproduktion, historiefortælling og content marketing.

Studentermedhjælper

Julie Andersenjuan@videnomdata.dk

Julie Andersen | Studentermedhjælper

Julie er studentermedhjælper til kommunikation hos Viden om data. Ved siden af sit arbejde er Julie i gang med sin kandidat i webkommunikation på SDU i Kolding. Derudover er hun uddannet salgsassistent fra en af vores partnerskoler.

Som studentermedhjælper til kommunikation skal Julie hjælpe med at synliggøre videnscentrets arbejde og kommunikere med vores målgrupper på vores forskellige digitale kanaler som videnscenterportalen, i nyhedsbreve samt på LinkedIn og Facebook.