Kontakt os

Viden om data bor på IBC´s lokation Innovationsfabrikken i Kolding. Herunder kan du læse mere om teamet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Videncenterleder

Jesper Bitsch Bierbaum +45 2528 4115

Jesper Bitsch Bierbaum | Videncenterleder

Jesper har været leder af videncentret siden begyndelsen i 2018. Oprindeligt er Jesper uddannet folkeskolelærer, og senest har han erhvervet sig en Master i Public Governance fra Aalborg Universitet og CBS. Jesper har arbejdet med ledelse inden for undervisning siden 2009, først i folkeskoleregi, dernæst på VUC og i dag altså i videncentret.

Udover den daglige ledelse af videncentret, har Jesper dialogen med erhvervsskolerne, ligesom han er bindeled mellem uddannelsesverdenen og erhvervslivet.

Pædagogisk og didaktisk konsulent

Mette Kronborg Laursen +45 30101715

Mette Kronborg Laursen | Pædagogisk og didaktisk konsulent

Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har før det 10 års erhvervserfaring i detailbranchen – heraf tre år som selvstændig butiksdrivende. Mette har arbejdet mere end 8 år som erhvervsskolelærer på hovedforløbet, hvor hun underviste på detail- og eventkoordinatoruddannelsen samt administration og offentlig administration.  Mette har desuden været med til at udvikle flere erhvervsuddannelser og er p.t. i gang med en master i IKT og Læring.

Mettes arbejde består i at sætte de didaktiske rammer for de digitale undervisningsmaterialer, der udvikles i samarbejde med undervisere, og i at kompetenceudvikle de undervisere, der udvikler materialer sammen med videncentret. Det er således Mette, der er med til at sikre, at de undervisningsforløb, der udvikles på videncentrets udviklerseminarer er tilpasset målgruppen, og at de lever op til videncentrets strategiske mål.

Faglig og udviklingskonsulent

Lene Vest Munk Thomsen +45 2528 4132

Lene Vest Munk Thomsen | Faglig og udviklingskonsulent

Lene er uddannet cand.phil. og har en bachelorgrad i filosofi og marketing management. Hun kommer fra en stilling som videnskabelig assistent ved Institut for kulturvidenskaber, SDU, hvor hun bl.a. har arbejdet med danske gymnasiers faglige udvikling. Lene er optaget af didaktik, IT, kompetencebegreber og kompetenceudvikling og brænder for at skabe synergi mellem underviser, elev og det faglige indhold, dette ved inddragelse af IT og teknologier.

Lenes arbejde består som faglig konsulent bl.a. i at sikre, at de deltagende udviklerne på videncentrets udviklerseminarer er klædt fagligt på til at løfte opgaven med at udvikle undervisningsmateriale, samt sikre, at det faglige indhold i de udviklede forløb er faktuelle og lever op til videncentrets strategiske mål.

Som udviklingskonsulent er det Lenes opgave at facilitere samarbejde med relevante aktører ift. nye projekter og at omsætte behov og ideer på det merkantile erhvervsområde til konkrete projekter, der løfter det merkantile område ift. databaseret service og forretningsudvikling.

Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina Hensel +45 2528 4121

Ina Hensel | Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina har en kandidat i webkommunikation og mere end 10 års erhvervserfaring fra servicesektoren. Hun har tidligere arbejdet med brugervenlighed på både offentlig hjemmeside og privat webshop, og hun har en forkærlighed for at gøre det nemt og overskueligt for brugeren at navigere i den digitale verden.

Inas arbejde består som kommunikationsansvarlig konsulent i at synliggøre videnscentrets arbejde og udbrede kendskabet til videncentrets digitale undervisningsmateriale på videnscenterportalen, i nyhedsbrev samt på LinkedIn og Facebook.

Som faglig konsulent er Ina ansvarlig for videncentrets SoundCloud-kanal og YouTube-kanal, hvor podcasts og ekspertvideoer ligger til fri afbenyttelse. Derudover er Ina inde over alle forløb ved udgivelse og sikrer herigennem den sidste korrektur før forløbene offentliggøres. Ina arbejder desuden med udvikling af ekstramaterialer, workshops, webinarer og konferencer, ligesom hun har kontakten til videcentrets ambassadørkorps, der er med til at højne kendskabet til videncentrets undervisningsmaterialer på de merkantile erhvervsskoler.