Kontakt os

Viden om data bor på IBC´s lokation Innovationsfabrikken i Kolding. Herunder kan du læse mere om teamet. Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Videnscenterleder

Mette Kronborg Laursen +45 30101715

Mette Kronborg Laursen | Videnscenterleder

Mette er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har før det 10 års erhvervserfaring i detailbranchen – heraf tre år som selvstændig butiksdrivende. Mette har arbejdet mere end 8 år som erhvervsskolelærer på hovedforløbet, hvor hun underviste på detail- og eventkoordinatoruddannelsen samt administration og offentlig administration.  Mette har en diplomuddannelse i ledelse, har været med til at udvikle flere erhvervsuddannelser og er p.t. i gang med en master i IKT og Læring, som hun afslutter til juni 2021.

Mette har som videnscenterleder et stort fokus på at skabe gode relationer med alle merkantile erhvervsskoler i Danmark samt på at styrke samarbejdet skolerne imellem, således at vi som branche spiller hinanden stærke inden for Viden om datas felt – databaseret service og forretningsudvikling. Mettes arbejde består derudover i at sætte de didaktiske rammer for de digitale undervisningsmaterialer, der udvikles i samarbejde med undervisere, og i at kompetenceudvikle de undervisere, der udvikler materialer sammen med videncentret. Det er således Mette, der er med til at sikre, at de undervisningsforløb, der udvikles på videncentrets udviklerseminarer er tilpasset målgruppen, og at de lever op til videncentrets strategiske mål.

Faglig og udviklingskonsulent

Lene Vest Munk Thomsen +45 2528 4132

Lene Vest Munk Thomsen | Faglig og udviklingskonsulent

Lene er uddannet cand.phil. og har en bachelorgrad i filosofi og marketing management. Hun kommer fra en stilling som videnskabelig assistent ved Institut for kulturvidenskaber, SDU, hvor hun bl.a. har arbejdet med danske gymnasiers faglige udvikling. Lene er optaget af didaktik, IT, kompetencebegreber og kompetenceudvikling og brænder for at skabe synergi mellem underviser, elev og det faglige indhold, dette ved inddragelse af IT og teknologier.

Lenes arbejde består som faglig konsulent bl.a. i at sikre, at de deltagende udviklerne på videncentrets udviklerseminarer er klædt fagligt på til at løfte opgaven med at udvikle undervisningsmateriale, samt sikre, at det faglige indhold i de udviklede forløb er faktuelle og lever op til videncentrets strategiske mål.

Som udviklingskonsulent er det Lenes opgave at facilitere samarbejde med relevante aktører ift. nye projekter og at omsætte behov og ideer på det merkantile erhvervsområde til konkrete projekter, der løfter det merkantile område ift. databaseret service og forretningsudvikling.

Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina Hensel +45 2528 4121

Ina Hensel | Kommunikationsansvarlig og faglig konsulent

Ina har en kandidat i webkommunikation og mere end 10 års erhvervserfaring fra servicesektoren. Hun har tidligere arbejdet med brugervenlighed på både offentlig hjemmeside og privat webshop, og hun har en forkærlighed for at gøre det nemt og overskueligt for brugeren at navigere i den digitale verden.

Inas arbejde består som kommunikationsansvarlig konsulent i at synliggøre videnscentrets arbejde og udbrede kendskabet til videncentrets digitale undervisningsmateriale på videnscenterportalen, i nyhedsbrev samt på LinkedIn og Facebook.

Som faglig konsulent arbejder Ina med udvikling af materialer i form af bl.a. emnepakker, artikler, workshops, webinarer og konferencer, ligesom hun har kontakten til videcentrets ambassadørkorps, der er med til at højne kendskabet til videncentrets undervisningsmaterialer på de merkantile erhvervsskoler. Derudover er Ina inde over alle forløb og sikrer faglighed og korrektur før forløbene offentliggøres.

Videoproducer

Isaac Musoke

Isaac Musoke | Videoproducer

Isaac er videoproducent hos Viden om data. Han deltager på alle udviklerseminarer, hvor han står for produktion af ekspertvideoer og podcasts, som anvendes i vores færdige undervisningsforløb. Isaac er også ansvarlig for videncentrets SoundCloud-kanal og YouTube-kanal, hvor podcasts og ekspertvideoer ligger til fri afbenyttelse.

Ved siden af jobbet her i videnscentret, producerer Isaac film for kursusvirksomheder, foredragsholdere og eventarrangører i eget selskab. Han underviser også i filmproduktion og afholder workshops for virksomheder i filmproduktion, historiefortælling og content marketing.

Studentermedhjælper

Julie Andersen

Julie Andersen | Studentermedhjælper

Julie er studentermedhjælper til kommunikation hos Viden om data. Ved siden af sit arbejde er Julie i gang med sin kandidat i webkommunikation på SDU i Kolding. Derudover er hun uddannet salgsassistent fra en af vores partnerskoler.

Som studentermedhjælper til kommunikation skal Julie hjælpe med at synliggøre videncentrets arbejde og kommunikere med vores målgrupper på vores forskellige digitale kanaler som videnscenterportalen, i nyhedsbreve samt på LinkedIn og Facebook.