VR-forløb Virksomhedsbesøg Uhrenholt & DLG

Målgruppe

EUD GF1, EUX, Diverse / Andet

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

Fagområde

Handelsuddannelse med specialer

Viden Om Data

Dette VR-forløb indeholder 2 VR-film, hvor eleven kommer på et virtuelt virksomhedsbesøg hos to danske virksomheder; Uhrenholt og DLG. På denne side kan du finde en kort beskrivelse af VR-forløbet, en skærmoptagelse med et uddrag fra de to film samt en zip-fil med et udfyldt didaktisk skema og en lærervejledning med opgavebeskrivelse.

Dette forløb er blevet downloadet af 15 brugere.

Læringsmål

  • Formålet er at udbrede kendskabet til, hvad det vil sige at arbejde i en handelsvirksomhed (brobygning).

Beskrivelse

Dette VR-forløb henvender sig til både Afsætning, Det uddannelsesspecifikke fag for handel under Forretningsforståelse. Men forløbet er udviklet til brobygning for at vise folkeskolens elever, hvad det vil sige at være elev i en handelsvirksomhed og for at forstå den store forskel, som kan være på virksomheder.

Eleven kommer i dette forløb på virtuelle virksomhedsbesøg hos Uhrenholt og DLG. Eleven har mulighed for at besøge de to virksomheders forskellige afdelinger, hvor deres medarbejdere fortæller, hvad de laver i den pågældende afdeling. Forløbet indeholder en analog opgave, som er vedlagt i lærervejledningen. Du kan som underviser også vælge at udarbejde din egen opgave, hvis du ikke ønsker at inddrage den, der bliver foreslået.

VR-forløbet er udviklet i samarbejde med følgende undervisere fra International Business College:
Lasse Hauge
Keld Høll

I zip-filen, som du kan downloade nederst på siden, finder du både et udfyldt didaktisk skema samt et dokument, der både indeholder en lærervejledning, der er delt op i før-under-efter samt opgavebeskrivelse.

OBS! dette VR-forløb består af to VR-film

Ønsker du at bruge dette VR-forløb, skal du først tjekke med din skoles VR-tovholder om de to film er på jeres bruger. Er de ikke det, skal du kontakte vores IT-didaktiske konsulent, Julie (juan@videnomdata.dk), der vil sørge for at få hentet filmene ned på brugeren.

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen med virksomhedsbesøget hos Uhrenholt:

Her kan du se en skærmoptagelse af et uddrag fra VR-filmen med virksomhedsbesøget hos DLG:

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.